Playlisty Kecárna
Reklama

Alright (acoustic) - text, překlad

playlist Playlist
Endless days and nights so long
Where to go to now she's gone
Your world had hope but now it's clear
Love can also bring you fear
She's the first and not the last
But young eye's only see the past
You never wanted it to crash
But sometimes good things never last
Nekonečné dny a tak dlouhé noci
Kam mám teď jít, když je pryč
Tvůj svět měl naději ale teď je prázdno
Láska ti může přinést taky strach
Ona je první a ne ta poslední
Ale mladé oko vidí jen minulost
Nikdy jsi nechtěl, aby se to zhroutilo
Ale někdy dobré věci nevydrží
But you can't hear me when i tell you it's ok
Cause when your heart turns black it's the colours in your day
Ale neslyšíš mě, když říkám, že je to v pořádku
Protože když tvé srdce zčerná, pořád je to nějaká barva tvého dne
But it's alright to hurt inside,cause your still falling through the hole she's left behind
Yes it's alright to hurt inside, cause your still falling and only time will make it right
Ale je to v pořádku, když uvnitř trpíš, protože pořád padáš tou jámou, kterou tě opustila
Ano, je to v pořádku, když uvnitř trpíš, protože pořád padáš a jen čas to napraví
She had it all she drank your tears
The double sided coin was hers
You took a gamble on those eyes
You kissed those lips that told you lies
And now it's time for her to break
Another heart a love that's fake
You must forgive her right awake
She's only trying to find her place
Měla to všechno, připíjela si tvými slzami
Oboustranná mince byla její
Vsadil jsi na ty oči
Políbils ty rty, které ti lhaly
A teď je čas, aby se zlomila ona
Další srdce, láska, která je falešná
Musíš jí odpustit její probuzení
Jenom se snaží najít své místo
But you can't hear me when i tell you it's ok
Cause when your heart turns black it's the colours in your day
Ale neslyšíš mě, když říkám, že je to v pořádku
Protože když tvé srdce zčerná, pořád je to nějaká barva tvého dne
But it's alright to hurt inside,cause your still falling through the hole she's left behind
Yes it's alright to hurt inside, cause your still falling and only time will make it right
Will make it right
Ale je to v pořádku, když uvnitř trpíš, protože pořád padáš tou jámou, kterou tě opustila
Ano, je to v pořádku, když uvnitř trpíš, protože pořád padáš a jen čas to napraví
Napraví to
And every soul in life gets hurt
There's a million broken hearts falling back to earth
I know it's hard for you to see but you've got to feel the pain to heal
A v životě se každá duše zraní
Je milión zlomených srdcí padajících k zemi
Vím, že je pro tebe těžké, abys to viděl, ale musíš cítit tu bolest, aby ses uzdravil
It's alright to hurt inside,cause your still falling through the hole she's left behind
Yes it's alright to hurt inside, cause your still falling and only time will make it right
Je to v pořádku, když uvnitř trpíš, protože pořád padáš tou jámou, kterou tě opustila
Ano, je to v pořádku, když uvnitř trpíš, protože pořád padáš a jen čas to napraví

Text přidala -Terka96-

Text opravila -Terka96-

Překlad přidala -Terka96-

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

James Arthur

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.