Playlisty Kecárna
Reklama

Eye of a Needle - text, překlad

playlist Playlist
He‘s scrolling through life with head down
keeps playing screen games under black clouds
draging his feet over dead ground
always feeling the fear that you‘ve missed out
Prochází životem se sklopenou hlavou
Dál hraje obrazové hry pod černými mraky
Táhne svoje nohy nad mrtvou zemí
Vždycky cítí strach, který jsem zameškal
Something new
no camuflage
something real
so close to the edge of the truth
Něco nového
Bez kamufláže
Něco reálného
Tak blízko okraje pravdy
Put a little thread through the eye of a needle
catch another breath
lift your face to the sun
Provlékni nitku okem jehly
Popadni další dech
Zvedni svou tvář k slunci
Now you‘re walking through life with your head up
and all the signs that you see will help you realize
when you build your own flame you get the brightest life
light of the flame will make you feel right
Teď procházíš životem s hlavou vzhůru
A všechna znamení, která vidíš, ti pomůžu uvědomit si
Že stavíš svůj vlastní plamen, získáváš ten nejjasnější život
Díky světlu plamene se budeš cítit dobře
Something new
no camuflage
something real
so close to the edge of the truth
Něco nového
Bez kamufláže
Něco reálného
Tak blízko okraje pravdy
Put a little thread through the eye of a needle
catch another breath
lift your face to the sun
Provlékni nitku okem jehly
Popadni další dech
Zvedni svou tvář k slunci
Put a little thread through the eye of a needle
catch another breath
lift your face to the sun

Provlékni nitku okem jehly
Popadni další dech
Zvedni svou tvář k slunci
Put a little thread through the eye of a needle Provlékni nitku okem jehly

Text přidal DevilDan

Video přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Happiest Accidents (EP)

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.