Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

Valley Of The Kings - text, překlad

playlist

Desperation on your own
Let the kindred spirits go
Keep on building, stone on stone
Never fail, never doubt
Stands alone, stone on stone
I shall lie within this shrine....
Waiting for ten thousand years
Free from preconceived ideas
Isolated, hibernating
Sleeping through the age of man
Darkest hour before the dawn
Patiently, silently
Hanging on a single hope
Clinging to a fragile rope
Desperation, preservation
Keeping the faith
Too much at stake
Do what the Gods say...

Every day the idea grows
Money is no object so
Keep on building, stone on stone
Let the temple reach the clouds
Stands alone, stone on stone
Working on the grandest scale
How could worshipped idols fail

What is mine is mine you know
Rights are not for you and so
Keep on building,
Stone on stone
Make it strong
and make it proud
Stands alone stone on stone
In this glory lies the key
Mine is immortality

Untold wealth hidden with care
by stealthy people
Promised riches stored in haste
by urgent people
Sworn on the good book, hard look,
hardly a whisper away
Sworn on the new faith, keepsake,
keeping a distance away

Jewels lie thick, as far as the eye
As far as the eye can barely see
Elegant crystal, the wishful
Dragged through the sands of time for me
Born from resistance, innocence
Into the darkness the blind will be thrown
Born from acceptance, vehemence
Venomous promises innocent foes
You will all hear me, all fear me
Standing in line with your faith at your feet
Do what your will has and fight back
Come meet your maker, Your saviour!

One man, fate unknown
Born of stone on stone
One flame lights the fire
Dawn of stone on stone
My faith will stand up alone
Your light enriching the sacred stone
One man, fate unknown
Born of stone on stone

Text přidal roman59

Video přidal roman59

Zoufalství na tvém já
Nech spřízněné duše jít
Dál buduj, kámen na kameni
Nikdy neselži, nikdy nepochybuj
Stojí sám, kámen na kameni
Musím ležet v této svatyni...
Čekají po deset tisíc let
Svobodný od předpojatých myšlenek
Izolován, hibernující
Spící během lidské doby
Nejtemnější hodina před úsvitem
Trpělivě, tiše
Visíce na jediné naději
Lpící na křehkém laně
Zoufalství, zachování
Udržující naději
V sázce je příliš mnoho
Udělej, co Bohové říkají...

Každý den nápad roste
Peníze nehrají roli takže
Dál buduj, kámen na kameni
Ať se chrám dotkne mraků
Stojí sám, kámen na kameni
Pracujíc na největším měřítku
Jak mohly uctívané idoly selhat?

Co je mé, je mé, víš
Práva nejsou pro tebe a tak
Dál buduj
Kámen na kameni
Ať je silný
A hrdý
Stojí sám, kámen na kameni
V této slávě leží klíč
Moje je nesmrtelnost

Nevyslovitelné bohatství skryté péčí
Kradmých lidí
Zaslíbená bohatství uložená ve spěchu
Naléhavými lidmi
Přísahali na dobrou knihu, těžký pohled
Těžce zašeptáno
Přísahali na novou víru, památku
Dál se drží v dálce

Klenoty leží silně, tam kam oko dohlédne
Tam kam oko stěží vidí
Elegantní křišťál, zbožný
Tažen ke mně písky času
Zrozen z odporu, nevinnosti
Do temnoty budou slepí vhozeni
Zrozen z přijetí, prudkosti
Otrávené sliby nevinných nepřátel
Všichni mě uslyšíte, všichni se mě bojíte
Stojící v řadě se svou vírou u nohou
Udělejte, co říká vaše vůle a vraťte útok
Pojďte se setkat se stvořitelem, vaším spasitelem!

Jeden člověk, neznámý osud
Narozen z kamene na kameni
Jeden plamen rozpálí oheň
Úsvit kamene na kameni
Má víra bude stát sama
Tvé světlo obohacuje posvátný kámen
Jeden člověk, neznámý osud
Zrozen z kamene na kameni

Překlad přidal DevilDan

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.