Playlisty Kecárna
Reklama

The Mirror Lies - text, překlad

playlist Playlist
You dare to wear the emperor's clothes
But we see right through your games
You brag a thousand golden shows
There's a void behind there claims
Opovažuješ se nosit císařovy šaty
Ale my vidíme přímo skrze tvé hry
Chlubíš se tisícem zlatých show
Je tu prázdnota za těmi tvrzeními
You try to raise yourselves so high
By attacking those around
Every grain of truth is fried
In your hunting ground
Snažíš se pozvednout sebe sama tak vysoko
Tím, že utočíš na ty okolo
Každé zrnko pravdy je usmaženo
Na tvé lovné půdě
Spin and spin till your followers give in
Throw that mud at the wall
Spin and spin till your followers give in
Going to sucker them all
Toč se a toč, dokud se tví následovníci nepodvolí
Hoď to bláto na zeď
Toč se a toč, dokud se tví následovníci nepodvolí
Půjdeš je vysát všechny
Writing cheques your ego can't cash
It's a bubble that will burst
You wake up and it's gone in a flash
And you won't have been the first
Psát šeky, které tvé ego nemůže inkasovat
Je to bublina, která praskne
Probudíš se a všechno je v okamžiku pryč
A ty nebudeš první
You try to put yourselves on top
By treading other down
You boast of everything you've got
It's just a paper crown
Snažíte se stavět sami sebe na vrchol
Tím, že zašlapáváte ostatní dolů
Chlubíte se vším, co máte
Je to jen papírová koruna
Spin and spin till your followers give in
Throw that mud at the wall
Spin and spin till your followers give in
Going to sucker them all
Toč se a toč, dokud se tví následovníci nepodvolí
Hoď to bláto na zeď
Toč se a toč, dokud se tví následovníci nepodvolí
Půjdeš je vysát všechny
Whooh oh, take a good hard look now
Do you need this fools disguise?
Whooh oh, take a good hard look now
Can't you see the mirror lies?
Whooh oh, teď se dobře a pevně podívej
Potřebuješ tohle přestrojení blázna?
Whooh oh, teď se dobře a pevně podívej
Nevidíš ty zrcadlové lži?
Floating around your fantasies
Losing track of what is real
So convinced that we believe
Convinced of your appeal
Vznáší se kolem tvých fantasií
Ztrácet přehled o tom, co je skutečné
Tak přesvědčeni, že věříme
Přesvědčení o tvých výzvách
You built a man with feet of clay
Fearing to be overthrown
And now to keep the wolves at bay
You stand alone
Stavíš člověka s nohama z jílu
Strachující se, že budeš svržen
A teď držíš vlky v zálivu
Stojíš sám
Spin and spin till your followers give in
Throw that mud at the wall
Spin and spin till your followers give in
Going to sucker them all
Toč se a toč, dokud se tví následovníci nepodvolí
Hoď to bláto na zeď
Toč se a toč, dokud se tví následovníci nepodvolí
Půjdeš je vysát všechny
Whooh oh take a good hard look now
Do you need this fools disguise?
Whooh oh take a good hard look now
Can't you see the mirror lies?
Whooh oh, teď se dobře a pevně podívej
Potřebuješ tohle přestrojení blázna?
Whooh oh, teď se dobře a pevně podívej
Nevidíš ty zrcadlové lži?
This fiction grows
How far can you go?
This fiction grows
Don't you think we know?
Tahle fikce roste
Jak daleko můžeš jít?
Tahle fikce roste
Nemyslíš, že to víme?
This fiction grows
The seed you sow
Ho far... how far can you go?
How far can you go?
Tahle fikce roste
Semínko, které jsi zasadil
Jak daleko... jak daleko můžeš jít?
Jak daleko můžeš jít?
Whooh oh take a good hard look now
Do you need this fools disguise?
Whooh oh take a good hard look now
Can't you see the mirror lies?
Whooh oh, teď se dobře a pevně podívej
Potřebuješ tohle přestrojení blázna?
Whooh oh, teď se dobře a pevně podívej
Nevidíš ty zrcadlové lži?
Whooh oh take a good hard look now
Can't you see the mirror lies?
Whooh oh, teď se dobře a pevně podívej
Nevidíš ty zrcadlové lži?

Text přidal roman59

Text opravila WhiteCorco

Videa přidal roman59

Překlad přidala WhiteCorco

Překlad opravila WhiteCorco

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Double Vision

Reklama

Arena texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.