Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

Solomon - text, překlad

playlist

In the distance
Hidden from sight - patiently
Waiting for me
Part of the night - enemy mine
This horizon
Darkness and light - opposites
Drawn together, one forever
Wrong and the right - enemy mine
Now is the time to decide...
Don't answer me with the same old questions
Don't patronise with those tired old solutions
I've heard these before, I've been here before
Don't pay me back with the same old deceptions
Don't give me facts and predictable suggestions
I've heard these before, I've been here before
Then you're screaming all the time
You don't listen any more
When you threw out the hope with the dustbin liners
You were standing alone with your coat of kindness
Covered in mud - it was soaked in my blood
When you fed me to the lions
in your personal arena
And you watched till the cries
and the prayers grew weaker
Head in my hands - Dripping tears in the sand
The roar of the lions
As the victim lies damned and alone...

When agony comes
more from hope than failure
Look further than your preconceptions,
expectations
Where the power of the mind can
take you out beyond this reach
Higher than the dull
and simple world you know so well
Back to paradise...
Who keeps the child - Tell
me which is the mother?
The need in her eye,
and the eyes of the other
and I've seen this before,
I've been here before
Cut the child in half,
give a piece to each woman
A desperate chance,
the last hope has fallen
Just like before,
I've felt this before
And the gurgles of laughter
Are echoes once more in my heart

So I lie down in my mother's arms
And I cry in my mother's arms, praying
Praying for the end to come...
A friend to come and rescue me - right now
So I listen to my mother's voice
And I listen to the
Only choice she had to make
Living fear cold and naked
Throw me away? Don't throw me away
"Take the child - it's yours!"
Was the only thing she could have said...

Does it matter to you?
In the lion's cage we're all the same
Does it matter to you?
It's a child's game with a child's name
Does it matter to you?
If I place the blame upon your shoulders
Don't try to fool the world
Don't try to rule the world again...

Throw away my life in the fireplace
With the old love letters
And the Nottingham laces;
Trying to forget the warm embraces
Video suppers and the funny faces
Does it matter to you?
Does it matter to you?
Does it matter to you?
Does it matter at all?

Text přidal roman59

Text opravil DevilDan

Video přidal roman59

V dálce
Skrytá zraku - trpělivě
Čekajíce na mě
Součást noci - můj nepřítel
Tento obzor
Temnota a světlo - opaky
Sestaveni, jednou navěky
Špatně a správně - můj nepřítel
Teď je čas se rozhodnout ...
Neodpovídej mi těmi stejnými starými otázkami
Nepodporuj těmi unavenými starými řešeními
Slyšel jsem je předtím, byl jsem tu už předtím
Neoplácej mi ty samé staré podvody
Nedávej mi fakta a předvídatelné návrhy
Slyšel jsem je předtím, byl jsem tu už předtím
Pak celou dobu křičíš
Už neposloucháš
Když vyhazuješ naději popelnice
Stál jsi sám s laskavým kabátem
Pokryt blátem - byl prosáknut krví
Když jsi mnou krmila lvy
Ve své osobní aréně
A sledovala jsi, než výkřiky
A modlitby ochably
Hlava v dlaních - kapající slzy do písku
Řev lvů
Když oběti leží zatracené a sami...

Když agónie vychází
Víc z naděje než selhání
Podívej se dál než na své předsudky, očekávání
Kde síla vůle může
Vzít tě mimo tento dosah
Vyšší než matný
A jednoduchý svět, co dobře znáš
Zpátky do ráje...
Kdo drží dítě - řekni
mi, která je matka?
Potřeba v jejím oku
A očích dalších
A viděl jsem tohle předtím
Byl jsem tu předtím
Rozpůl to dítě
Dej kus každé ženě
Zoufalá šance
Poslední naděje padla
Tak jako předtím
Cítil jsem to už předtím
A bublání smíchu
Se ozývá víc než jen v mém srdci

Tak si lehám do náručí své matky
A pláču v náruči své matky, modlím se
Modlím se za příchod konce...
Přítel přijde a zachrání mě - právě teď
Tak poslouchej hlas mé matky
A poslouchám
Jedinou možnost, kterou musela udělat
Žijící strach, chladný a bezbranný
Odhodit mě? Neodhazuj mě
"Vezmi si dítě - je tvé!"
Byla jediná věc, kterou mohla říct...

Záleží na tobě?
V lví kleci jsme všichni stejní
Záleží na tobě?
Je to dětská hra s dětským jménem
Záleží na tobě?
Pokud dávám vinu na tvá ramena
Nesnaž se ošálit svět
Nesnaž se znovu vládnout světu...

Odhoď můj život do krbu
Díky starým milostným dopisům
A Nottinghamským tkaničkám
Snažím se zapomenout na vřelá objetí
Video večeře a zábavné tváře
Záleží na tobě?
Záleží na tobě?
Záleží na tobě?
Záleží vůbec na tobě?

Překlad přidal DevilDan

Překlad opravil DevilDan

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.