Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

Out Of The Wilderness - text, překlad

playlist

Whether a life like mine
Reaches you
Touches you
Under a cloud of fear
No longer need me here
Feeling secure
Part of the cause

Dramatic setting for
Friendship is not so pure
Innocence...influence

Now we have come so far
Etched on my mind unsure
Commonsense...Confidence

Far reaching consequence
Born from indifference
Leave me here now

Forgotten with pretence
Forward and sufferance
Leave me here now?

When the time was right
And the signs were clear
I should have known
But I didn't hear the warning
......The calling!

When the moment came
And the lonliness
Was falling in
I couldn't find a reason
....I stopped believing

Once more to the breach
There's nothing left to teach
me now ....Now!

Stand up and be counted
No more time for doubt,
stand up
Stand up!

Was it empathy or apathy we shared
There's no understanding
When honesty's not there

No hand me down excuses
Insincerity too far
Are brave enough
or strong enough
when truths are told in halves

Now its obvious
It's so obvious to me
Now its obvious
In this wilderness you'll see
That hollow words are reckless
Allies souls can move apart
Surface wounds infectious
Through to your Achilles heart.

"Forgive them, for they know
not what they do"
What is forgiveness?
Who grants forgiveness?
Who gives a damn?

I'm breaking out of this wilderness
I turn my back on all the
make believe and promises
A soldier of fortune
I fell once before
But I live again!
I'm part of this once more!

I'm breaking out of this wilderness
I've cut my way through all
the sympathy and tenderness
A soldier of fortune
I fell once before
But I live again!
I'm part of this once more!

Text přidal roman59

Video přidal roman59

Jestli se život jako ten můj
K tobě natahuje
Dotýká se tě
Pod mrakem strachu
Už mě tu nepotřebuješ
Cítíš se v bezpečí
Část příčiny

Dramatické připravení na
Přátelství které není tak čisté
Nevinnost ...vliv

Teď jsme zašli moc daleko
Vyrytí v mé nejisté mysli
Zdravý rozum ...sebejistota

Dalekosáhlé důsledky
Narozené z lhostejnosti
Nech mě pro teď tady

Zapomenut díky předstírání
Vpřed a trpění
Necháš mě teď tady?

Když byl čas správný
A znamení byla jasná
Měl jsem to vědět
Ale neslyšel jsem varovné
... volání

Když chvíle nadešla
A osamělost
Padala dovnitř
Nemohl jsem najít důvod
... přestal jsem věřit

Ještě jednou porušen
Nezbylo čemu se učit
Teď ...teď!

Vstaň a buď započítán
Už není čas na pochybování
Vstaň
Vstaň!

Byla to empatie nebo apatie, to co jsme sdíleli?
Není tu pochopení
Když tu není upřímnost

Nedávej mi na ruku omluvy
Příliš daleká neupřímnost
Jsou dost stateční
Nebo dost silní
Když je pravda řečena jen z poloviny?

Teď je to zřejmé
Je mi to zřejmé
Teď je to zřejmé
V této poušti uvidím
Že prázdná slova jsou neuvážená
Spojenecké duše se můžou rozdělit
Povrchová zranění nakazit
Skrz tvé srdce Achilla

"Odpusť jim, že neví
Co dělat"
Co je odpuštění?
Kdo uděluje odpuštění?
Kdo dává zatracení?

Dostávám se z této pouště
Otáčím se zády ke všem
Kdo věří a slibuje
Voják štěstěny
Spadl jsem už předtím
Ale znovu žiju!
Jsem součástí tohoto ještě jednou!

Dostávám se z této pouště
Omezuji cestu tím vším
Soucitem a něhou
Voják štěstěny
Spadl jsem už předtím
Ale znovu žiju!
Jsem součástí tohoto ještě jednou!

Překlad přidal DevilDan

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.