Playlisty Akce
Reklama

Doomsday (Piano Reprise) - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Remember when hell had frozen over?
The cold still burns underneath my skin
The water is rising all around me
And there is nothing left I can give
All these tears I've shed
I saw the wildfire spread
You said you cheated death
But heaven was in my head
Pamatuješ, když zamrzlo peklo?
Chlad stále hoří pod mou kůží
Voda všude kolem mě stoupá
A nezbylo nic, co mohu dát
Všechny slzy, které jsem vyronil
Viděl jsem, jak se požár šíří
Řekl jsi, žes oblafl smrt
Ale nebe bylo v mé hlavě
They say the good die young
No use in saying "what is done is done"
'Cause it's not enough
And when the night gives way
It's like a brand new doomsday
What will be will be
Every river flows into the sea
But it's never enough
And when the night gives way
It's like like a brand new doomsday
No matter what they say
It's like a brand new doomsday
No matter what they say
It's like a brand new doomsday
Říkají, že dobří lidé umírají v mladí
Nemá smysl říkat "co se stalo, to se stalo"
Protože to není dost
A když noc ustupuje
Je to jako zcela nový soudný den
Co bude, to bude
Každá řeka se vlévá do moře
Ale nikdy to není dost
A když noc ustupuje
Je to jako zcela nový soudný den
Nezáleží na tom, co řeknou
Je to jako zcela nový soudný den
Nezáleží na tom, co řeknou
Je to jako zcela nový soudný den
The embers still glow when I’m sober
The gold in the flame burns brighter now
I have to rebuild now it's over
Maybe now I’m lost
I can live
Souls don’t break - they bend
But I sometimes forget
I have to do this for you
And the only way out is through
Yeah
Death is an open door
Uhlíky stále hoří, když jsem střízlivý
Zlato v ohni teď hoří jasněji
Musím se přestavět, teď je konec
Možná teď, když jsem ztracen,
Tak mohu žít
Duše se nelámou, ale ohýbají
Ale někdy zapomínám,
Že tohle musím udělat pro tebe
A jediná cesta ven je skrz
Yeah
Smrt je otevřenými dveřmi
Words the prophets said
Still swimming through my head
Now there's no stars left in the sky
'Cause this well will never run dry
What if I completely forget?
What if I never accept?
'Cause when you fade away
It's like a brand new doomsday
Slova, která proroci říkali
Stále plavou mou hlavou
Na obloze teď nezbyly žádné hvězdy
Protože tahle studna nikdy nevyschne
Co když úplně zapomenu?
Co když to nikdy nepřijmu?
Protože když zmizíš,
Je to jako zcela nový soudný den
They say the good die young
No use in saying "what is done is done"
'Cause it's not enough
And when the night gives way
It's like a brand new doomsday
What will be will be
Every river flows into the sea
But it's never enough
And when the night gives way
It's like a brand new doomsday
No matter what they say
It's like a brand new doomsday
Říkají, že dobří lidé umírají v mladí
Nemá smysl říkat "co se stalo, to se stalo"
Protože to není dost
A když noc ustupuje
Je to jako zcela nový soudný den
Co bude, to bude
Každá řeka se vlévá do moře
Ale nikdy to není dost
A když noc ustupuje
Je to jako zcela nový soudný den
Nezáleží na tom, co řeknou
Je to jako zcela nový soudný den

Text přidal Pennywise

Video přidal Pennywise

Překlad přidal Pennywise

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Doomsday (Piano Reprise) - Single

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.