Kecárna Playlisty
Reklama

Christ In Chains - text, překlad

The dream of the night before
Called the sacrifice
And fear grew in my chest
But my love for them was stronger
Sen předešlé noci
Zvaný oběť
A strach mi rostl v hrudi
Ale má láska k nim byla silnější
They laid a cross on my back
While my mother's eyes turned wet
High the sad dove flew
In the rain, tears of the sky
Položili ti na záda kříž
Zatímco oči tvé matky zvlhly
Vysoko letěla smutná holubice
V dešti, slzy oblohy
At the day's sunset they
Put nails in my hands and wrote
-Here lies the son of God
In the Judaeans' Land-
The blood spouted from my wound
But the pain wasn't to be
Crucified but to be used
As a symbol of their lies
Při zápasu dne
Dali do mých ruk hřeby a napsali
- Tu leží syn boží
V judejské zemi
Krev vytryskla z mé rány
Ale bolestivé to nebylo
Ukřižován ale měl to být
Symbol jejich lží
He prayed to God to help
Save them from flesh
But like bastard angels they killed him
In name of the soul's business
He cried from his cross like
A child immersed in pain
'Cause the Father was
Fruit of their lies
Modlil se k Bohu o pomoc
Zachraň je před tělem
Ale jak bastarda ho andělé zabili
Ve jménu businessu duše
Plakal ze svého kříže jako
Dítě ponořené do bolesti
Protože otec byl
Zdrojem jejich lží
Christ in chains
Christ in chains
Kristus v řetězech
Kristus v řetězech
After they buried me
Covering my naked body
And with me they buried
Their hard hearts
Judas' Kiss poisoned the man
Like the snake that bit his tail
Forming the circle of existence
In the circle of pain
Until they burnt of desire the hearts
They won't know, know freedom
Poté co mě pohřbili
Zakrývajíc mé nahé tělo
A se mnou pohřbili
Svá těžká srdce
Jidášův polibek byl otráven člověkem
Jako had, který si kouše ocas
Tvaruje kruh existence
V kruhu bolesti
Dokud nespálí touhu srdcí
Nedozví se, nepoznají svobodu
Father, why did you desert me?
Why did you sacrifice me for those men
The same that now with a cross
In their chest still lie
That glorify like killers
The name of the victim
To leave the crowd asleep
Why did you do it?
Otče, proč jsi mě opustil?
Proč jsi mě obětoval těmto lidem
Stejným tento kříž
V jejich hrudích stále leží
Tohle oslavují jako vrazi
Jméno oběti
Nech dav usnout
Proč jste to udělali?
Why don't I believe in you anymore?
... Father
Proč ti už nevěřím?
... otče

Text přidal roman59

Video přidal roman59

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama

In Tears The Angels Falls...

Reklama

Archangel (ITA) texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.