Kecárna Playlisty
Reklama

Bite The Apple - text, překlad

Poison four angels and chatar tears
shed in the name of your affairs
talkin' about an astute tale like hell,
to keep people enslaved in a millenarian spell.
Otrav čtyři anděli a slzy
Plakané ve jménu tvých afér
Mluvím o vychytralém příběhu jako peklu
Abych udržel lidi zotročené v miléniovém kouzlu
And I can't cry, I can't lie,
I can't think and I can't talk...
but knowledge tree is so near.
A nemůžu plakat, nemůžu lhát
Nemůžu myslet a nemůžu mluvit ...
Ale strom vědění je tak blízko
Bite the apple now, bite the apple and know big lie,
bite the apple now, to see real light.
Kousni si do jablka, kousni si do jablka a poznej velkou lež
Kousni si do jablka, abys viděl pravé světlo
Millionaries to millenaries U have been but by your fruits,
we shall know you, U called divine justice your genocides,
you called God, the demon that u serve with lie.
Miliony k milionů jsi byla, ale díky svým plodům
Tě poznáme, nazvala jsi své genocidy svatým soudem
Říkala sis Bůh, démon, kterému sloužíš se lží
And I can't cry, I can't lie,
I can't think and I can't talk...
but knowledge tree is so near.
A nemůžu plakat, nemůžu lhát
Nemůžu myslet a nemůžu mluvit ...
Ale strom vědění je tak blízko
Bite the apple now, bite the apple for an immortal mind,
Bite the apple now, God is a state of mind.
Kousni si do jablka, kousni si do jablka a poznej velkou lež
Kousni si do jablka, Bůh je stav mysli
Why U call father, the one who denied to u,
the fruit of knowledge and immortality?
Which father would every deny
all of this to his own children?
Why did u learn to hate the one
who gave u all of this instead?
I'm a Christ and Lucifer, I am pure transcendence,
I am A Christ and Lucifer, and
I fuck Kali Yuga Decadence.
Proč voláš otce, toho, kdo ti odepřel
Ovoce vědění a nesmrtelnosti?
Jaký otec by odepřel tohle
Všem svým dětem?
Proč ses naučila nenávidět toho
Kdo ti tohle všechno dal?
Jsem Kristus a Lucifer, jsem čistá transcendence
Jsem Kristus a Lucifer a
Seru na Kali Yuga Decadence

Text přidal roman59

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama

La Vogue Noire

Reklama

Archangel (ITA) texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.