Kecárna Playlisty
Reklama

The Race - text, překlad

playlist Playlist
I heard there was a place
Where we're all one race
Color, gender, age never could dictate
I saw there was a time
When we valued all life
Nobody oppressed, everyone had rights
Suddenly, in an age where the distance between us is binary
All we see, is an internal war friendly fire in the sky and respect on the floor
Slyšela jsem, že bylo místo
Kde jsme všichni byli jedna rasa
Barva, pohlaví, věk nikdy nemohly diktovat
Viděla jsem, že byl čas,
Kdy jsme si vážili všeho života
Nikdo neutlačoval, každý měl práva
Náhle, ve věku, kdy je vzdálenost mezi námi binární
Vše, co vidíme, je jen vnitřní válka, palba do vlastních na nebi a respekt na zemi
Constricting like a heart attack
A mythomaniac on the loose in the streets!
Blood boiling with the burning heat
Of caustic defeat, now there's no turning back
Škrtí jako infarkt
Chorobné lhaní se uvolnilo v ulicích!
Krev vře spalujícím žárem
Sžíravou porážkou, teď už není cesty zpět
Ha! so we laugh while the tides all turn
Maiting grey matter, voluntarily slaves
Always searching for the one real truth
So we can misconstrue it to sun our needs
Ha! tak jsme se smáli, když se věci obrátily
Páření šedé hmoty mozkové, dobrovolní otroci
Vždy hledáme tu jedinou skutečnou pravdu
Abychom ji mohli špatně vyložit slunci našich potřeb
Constricting like a heart attack
A mythomaniac on the loose in the streets!
Blood boiling with the burning heat
Of caustic defeat, now there's no turning back
Škrtí jako infarkt
Chorobné lhaní se uvolnilo v ulicích!
Krev vře spalujícím žárem
Sžíravou porážkou, teď už není cesty zpět
Ingesting, operant conditioning
Divine contamination, like lye on flesh - It stings
Trust your leaders, trust the system, reproduce, repeat
Never question authority, never suspect deceit!
Požití, operační podmiňování
Boží znečištění, jako louh na mase - to bodá
Věř svým vůdcům, věř tomu systému, množ se, opakuj
Nikdy nezpochybňuj autoritu, nikdy nepodezírej ze zrady!
Always on the run
Can't remember where we're running to or what we're running from
But we're picking up speed
All the books and broadcast? Jettison!
Without their burden true ethics are freed
Extract the labels that lobotomize
And you'll realize we are all one
Fly or swim, fur or skin
We're alive! Abolitionists rise!
Vždy na útěku
Nikdy si nepamatujeme kam utíkáme nebo od čeho utíkáme
Ale zrychlujeme
Všechny ty knihy a vysílání? Vyhodit!
Bez jejich tíhy je osvobozena skutečná etika
Odstraňte ty tituly, které lobotomizují
A pak si uvědomíš, že jsme všichni jednotní
Létat nebo plavat, srst nebo kůže
Jsme naživu! Abolicionisté, povstaňte!
Constricting like a heart attack
A mythomaniac on the loose in the streets!
Blood boiling with the burning heat
Of caustic defeat, now don't go turning back

Škrtí jako infarkt
Chorobné lhaní se uvolnilo v ulicích!
Krev vře spalujícím žárem
Sžíravou porážkou, teď už se nevracej

Text přidal Highlander

Text opravil FameMonster

Video přidal Highlander

Překlad přidal Highlander

Překlad opravil FameMonster

Je zde něco špatně?
Reklama

Will to Power

Reklama

Arch Enemy texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.