Playlisty Akce
Reklama

Call me maybe - text, překlad

I threw a wish in the well
Don't ask me, I'll never tell
I looked to you as it fell
And now you're in my way
Hodila jsem přání do studny
Neptej se mě, nikdy ho neřeknu
Dívala jsem se na tebe, zatímco padalo
A teď jsi v mém životě
I trade my soul for a wish
Pennies and dimes for a kiss
I wasn't looking for this,
But now you're in my way
Vyměnila jsem svou duši za přání
Halíře a desetníky za polibek
Tohle jsem nehledala,
Ale teď jsi v mém životě
Your stare was holdin', Ripped jeans, skin was showin'
Hot night, wind was blowin'
Where you think you're going, baby?
Tvůj upřený pohled přetrvával, otrhané džíny, byla vidět kůže
Horká noc, foukal vítr
Kam si myslíš, že jdeš, kotě?
Hey, I just met you
And this is crazy,
But here's my number,
So call me, maybe?
Hej, právě jsem tě potkala,
A je to bláznivé,
Ale tady je moje číslo,
Tak mi třeba zavolej?
It's hard to look right,
At you baby,
But here's my number,
So call me, maybe?
Je těžké se dívat přímo
Na tebe, zlatíčko,
Ale tady je moje číslo,
Tak mi třeba zavolej?
Hey, I just met you
And this is crazy,
But here's my number,
So call me, maybe?
Hej, právě jsem tě potkala,
A je to bláznivé,
Ale tady je moje číslo,
Tak mi třeba zavolej?
And all the other boys
Try to chase me,
But here's my number,
So call me, maybe?
A ostatní kluci
Se mě snaží sbalit,
Ale tady je moje číslo,
Tak mi třeba zavolej?
You took your time with the call,
I took no time with the fall
You gave me nothing at all,
but still, you're in my way
Dal sis se zavoláním na čas,
nedělám si nic z neúspěchu
vlastně si mi vůbec nic nedal,
ale pořád jsi v mém životě
I beg, and borrow and steal
Have foresight and it's real
I didn't know I would feel it,
but it's in my way
Žebrám, půjčuji si a kradu
Mám předvídadost a je skutečná
Nemyslela jsem si, že bych to mohla cítit,
Ale je to v mém životě
Your stare was holdin', Ripped jeans, skin was showin'
Hot night, wind was blowin'
Where you think you're going, baby?
Tvůj upřený pohled přetrvával, otrhané džíny, byla vidět kůže
Horká noc, foukal vítr
Kam si myslíš, že jdeš, kotě?
Hey, I just met you
And this is crazy,
But here's my number,
So call me, maybe?
Hej, právě jsem tě potkala,
A je to bláznivé,
Ale tady je moje číslo,
Tak mi třeba zavolej?
It's hard to look right,
At you baby,
But here's my number,
So call me, maybe?
Je těžké se dívat přímo
Na tebe, zlatíčko,
Ale tady je moje číslo,
Tak mi třeba zavolej?
Hey, I just met you
And this is crazy,
But here's my number,
So call me, maybe?
Hej, právě jsem tě potkala,
A je to bláznivé,
Ale tady je moje číslo,
Tak mi třeba zavolej?
And all the other boys
Try to chase me,
But here's my number,
So call me, maybe?
A ostatní kluci
Se mě snaží sbalit,
Ale tady je moje číslo,
Tak mi třeba zavolej?
Before you came into my life
I missed you so bad
I missed you so bad
I missed you so, so bad
Předtím, než jsi přišel do mého života
Strašně jsi mi chyběl
Strašně jsi mi chyběl
Strašně jsi mi chyběl, strašně moc
Before you came into my life
I missed you so bad
And you should know that
I missed you so, so bad
Předtím, než jsi přišel do mého života,
Strašně jsi mi chyběl
A měl bys vědět, že
Jsi mi strašně moc, moc chyběl
It's hard to look right,
At you baby,
But here's my number,
So call me, maybe?
Je těžké se dívat přímo
Na tebe, zlatíčko,
Ale tady je moje číslo,
Tak mi třeba zavolej?
Hey, I just met you
And this is crazy,
But here's my number,
So call me, maybe?
Hej, právě jsem tě potkala,
A je to bláznivé,
Ale tady je moje číslo,
Tak mi třeba zavolej?
And all the other boys
Try to chase me,
But here's my number,
So call me, maybe?
A ostatní kluci
Se mě snaží sbalit,
Ale tady je moje číslo,
Tak mi třeba zavolej?
Before you came into my life
I missed you so bad
I missed you so bad
I missed you so, so bad
Předtím, než jsi přišel do mého života
Strašně jsi mi chyběl
Strašně jsi mi chyběl
Strašně jsi mi chyběl, strašně moc
Before you came into my life
I missed you so bad
And you should know that...
So call me maybe?
Předtím, než jsi přišel do mého života,
Strašně jsi mi chyběl
A měl bys vědět...
Tak mi třeba zavolej?

Text přidala Satsuki

Překlad přidala Satsuki

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.