Playlisty Kecárna
Reklama

Waiting For The Sun - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Sometimes I feel like deserted planet
There is nobody near and I'm disappearing
Like steps in the sand I tried to made
Everything's gone, sadness remained
Někdy se cítím jako na opuštěné planetě
Nikdo není poblíž a já mizím
Jako kroky v písku, které jsem se snažil udělat
Všechno je pryč, smutek zůstal
In the darkness, where my being ends
Sometimes I need to speak with myself
I'm trying to ignore the lies
Forcing me to close my eyes
Ve tmě, kde moje bytí končí
Někdy potřebuji mluvit sám se sebou
Snažím se ignorovat lži
Nutí mě zavřít oči
Everything seems to be covered by snow
Memories of past are frozen to stone
Helpless body belongs to his head
Who's the commander and who carries the pain
Vše se zdá být pokryté sněhem
Vzpomínky na minulost jsou zmrzlé na kámen
Bezmocné tělo patří ke své hlavě
Kdo je velitel a kdo nese bolest
Waiting so long for the sun to come
I need its light to save my soul
All the other stars that I've seen before
I left behind in my hope...
Čekám tak dlouho, až přijde slunce
Potřebuji jeho světlo, abych zachránil svou duši
Všechny ostatní hvězdy, které jsem už viděl
Jsem doufajíc nechal za sebou...
Why we must get hurt in our lives to understand
That we all have feelings?
Why we must get hurt from our lives to understand
That we are all equal?
Proč se musíme ve svém životě zranit, abychom pochopili
Že všichni máme city?
Proč musíme být svým životem zraněni, abychom pochopili
Že jsme si všichni rovni?
Sometimes I feel like deserted planet
That was burned between the walls of labyrinth
Leaded by fate shortens the way
But it takes too long to get away
Někdy se cítím jako opuštěná planeta
Která byla spálena mezi stěnami labyrintu
Vedení vírou zkracuje cestu
Ale uniknout trvá příliš dlouho

Text přidal roman59

Text opravila FlaviaMH

Video přidal roman59

Překlad přidala FlaviaMH

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Outer Calm, Pain Within

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.