Playlisty Kecárna
Reklama

Unreachable Gratification - text, překlad

playlist Playlist
That fatal moment when I got mesmerised
by an unknown but so familiar scent
an intense thrill overwhelmed my body
Ten osudný okamžik, kdy jsem byl zhypnotizovaný
Neznámou ale tak povědomou vůní
Mé tělo zaplavilo silné vzrušení
Then I saw it -
a weak little flower
unbelievably perfect
growing at the periphery
of someone else's garden
Pak jsem to viděl -
Slabou kytičku
Neuvěřitelně dokonalou
Rostoucí na perifériích
Zahrady někoho jiného
Massive fences, barbed wire are the reminders
that for me there is no entry to the prohibited area
Masivní ploty, ostnatý drát připomínají
Že se nedostanu do zakázané oblasti
I used to go home at night, so that I can could come back tomorrow
I used to stand by the fence, staring at her - the goddess of my pleasure
Chodil jsem za noci domů, takže jsem se mohl zítra vrátit
Stával jsem u platu, zíral na ni - na bohyni mého potěšení
Now I cannot leave the station, being captive of temptation
that's unbearable and I imagine, I imagine going closer
touching the velvet petals, releasing the seduction
drowning to death in the sinful, in the sinful, sinful fragrance
Teď nemůžu opustit stanici, jsem v zajetí pokušení
Které je neunesitelné a představuju si, představuju si přibližování
Dotýkání se sametových lístků, uvolňování svádění
Tonu v hříšné, hříšné, hříšné vůni
A weak little flower, unbelievably perfect
growing at the periphery of someone else's garden
Slabá kytička, neuvěřitelná dokonalá
Rostoucí na perifériích zahrady někoho jiného
I must be losing common sense
the urge is getting stronger
leading to a despairing act
piercing my hand through the fence
Asi ztrácím zdravý rozum
Nutkání je stále silnější
Vede k zoufalému činu
Prorážím ruku plotem
The barbs gash my invading hand
injuring the intruder
I am bleeding in pain
stuck in the barricade of the forbidden land
Ostny řežou mou ruku
Raní vetřelce
Krvácím v bolestech
Chycení v barikádě zapovězené země
Now I cannot leave the station, being captive of temptation
that's unbearable and I imagine, I imagine going closer
touching the velvet petals, releasing the seduction
drowning to death in the sinful, in the sinful, sinful fragrance
Teď nemůžu opustit stanici, jsem v zajetí pokušení
Které je neunesitelné a představuju si, představuju si přibližování
Dotýkání se sametových lístků, uvolňování svádění
Tonu v hříšné, hříšné, hříšné vůni

Text přidal roman59

Videa přidal roman59

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Comma

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.