Playlisty Kecárna
Reklama

The Last Piece of Eden - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

The endless road stretching to the sky
the seamless stars bright enough so high
Nekonečná cesta se táhne k obloze
plynulé jsou dostatečně jasné hvězdy ve výši
What has been done to the only one?
a piece of eden is gone…
Co se stalo tomu jedinému?
kus ráje je pryč ...
Wandering our whole lives
searching for the one that hides
Putujeme po celý náš život
hledajíc toho, který se skrývá
Walking on our own feet far
the voices of statues built are
a reminder of sin and despair
a reminder of a piece of eden
Daleko kráčíme po vlastních nohách
hlasy postavených soch jsou
připomínkami hříchu a zoufalství
připomínkami kusu ráje
The emptiness of pure good
and the sadness of evil itself
we stood there so long
in the middle, gazing to stars...
Prázdnota čistého dobra
a smutek samotného zla
stáli jsme tam tak dlouho
uprostřed, dívajíce se na hvězdy ...
Wandering our whole lives
searching for the one that hides
Putujeme po celý náš život
hledajíc toho, který se skrývá
for what today is worth
we destroyed the earth
Pro to, co je dnes cenné
jsme zničili Zemi
Mourning and grieving for death
regretting the curse that we fed
with hopes born of stars, so high, so far
chances reduced to none
the last piece of eden is gone
Smutníme a truchlíme za smrt
litujeme kletby, kterou jsme přiživovali
s nadějí zrozenou z hvězd, tak vysoko, tak vzdálených
šance poklesly k nule
poslední kus ráje je pryč

Text přidal roman59

Video přidal roman59

Překlad přidala FlaviaMH

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Comma

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.