Playlisty Kecárna
Reklama

Sacrificial Rite - text, překlad

playlist Playlist
Hear the call of the soil
To gather the mourns
To gather all their tears
Hear the call of the soil
To gather the pain
Of those sacrificed sons
Slyšte volání půdy
K shromáždění truchlení
K shromáždění všech jejich slz
Slyšte volání půdy
K shromáždění bolesti
Těch obětovaných synů
Harsh projections of human brain
Tryin' to forget, all in vain
Haunting us ten thousand years
Gathering a sea of tears
Drsné projekce lidského mozku
Snažím se zapomenout, úplně marně
Straší nás deset tisíc let
Shromažďování moře slz
Voice from within
The time has come
For necklace of strings
For sculptures of flesh
For flames of piles
For rapture of thighs
For holding them tight
for starting the rite
Vnitřní hlas
Čas nadešel
Pro náhrdelník ze strun
Pro sochy z masa
Pro plameny hromad
Pro vytržení stehen
Za to, že je pevně držíte
Za zahájení obřadu
In the name of mankind
In the name of science
Through the flames in your eyes
Through the rage in your heart
Through the depths of your mind
Ve jménu lidstva
Ve jménu vědy
Plameny v tvých očích
Skrz vztek ve tvém srdci
Hluboko v mysli
In the name of all gods
In the name of welfare
Through the flames in your eyes
Through the rage in your heart
Through the depths of your mind
Ve jménu všech bohů
Ve jménu blahobytu
Plameny v tvých očích
Skrz vztek ve svém srdci
Skrze hloubky tvé mysli
And when you're done, you'll continue at any cost
'Cause you are the founders of agelong holocaust
Countless crowds and the world just grows colder
Bent by your spineless emotional disorder
A až budete hotovi, budete pokračovat za každou cenu
Protože vy jste zakladatelé věčného holokaustu
Nespočet davů a svět prostě chladne
Ohnutý vaší bezpáteřní emoční poruchou

Text přidal roman59

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Outer Calm, Pain Within

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.