Playlisty Kecárna
Reklama

Realisation Stage - text, překlad

playlist Playlist
Look, all the desolation
all the things seen, all the lives lived
you are here to learn, experience it all
this land you’re standing on, these steps you’re making
you will take it all with you, embrace it from afar
Podívej, všechno to zpustošení
všechny viděné věci, všechny prožité životy
jste zde, abyste se učili, abyste to všechno zažili
tuto zemi, na které stojíte, tyto kroky, které děláte
vezmete to všechno s sebou, obejmete to z dálky
Callow fantasies, secret desires
looking up, trying to reach the dreams of ambitions
flying away, disappearing in the distance
with years passing by
Neopeřené fantazie, tajné touhy
hledící vzhůru, pokoušejíce se dosáhnout snů o ambicích
odletajíc a mizíc v dálce
s roky plynoucími kolem
The naive belief of mindfulness
living fully, exploring the potential that was given
and sharing the wisdom that was hardly acquired…
Naivní víra všímavosti
žít naplno, zkoumat potenciál, který byl dán
a sdílení moudrosti, která byla těžce získána ...
Grains of sand blown away
scattered all around, lost in the world in a familiar storm
breathe in and let yourself go
robust is the wind that will carry you on
Zrnka písku odfouknuta
rozptýlena všude kolem, ztracena ve světě v povědomé bouři
nadechněte se a nechte se jít
silný je vítr, který vás ponese
Callow fantasies, secret desires
looking up, trying to reach the dreams of ambitions
flying away, disappearing in the distance
with years passing by
Neopeřené fantazie, tajné touhy
hledící vzhůru, pokoušejíce se dosáhnout snů o ambicích
odletajíc a mizíc v dálce
s roky plynoucími kolem

Text přidal roman59

Překlad přidala FlaviaMH

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Comma

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.