Playlisty Kecárna
Reklama

Positive Energy - text, překlad

playlist Playlist
I was right there when the sun came down
The silence went black and the earth started to crack
Changes seem to charge immensely through the city
Built upon the clouds, upon minds grounded to pity
Byl jsem přímo tady, když slunce zašlo
Ticho zčernalo a země se rozpoltila
Změny silně útočily na město
Postavené na mracích, na myslích vázaných lítostí
Step by step, I see this world crumbling, deforming into
Something fierce, I wonder how I've gotten here
My sight went black...
Krok za krokem, vidím tento svět se hroutit,
Deformuje
V něco divokého, přemýšlím, jak jsem se sem dostal
Mé vidění zčernalo
This is my creation
I don't have to obey
This is my shell made of
Positive energy!
Toto je mé stvoření
Nemusím poslouchat
Toto je můj krunýř tvořený
Pozitivní energií
Opening my eyes, quickly realized
I don't need to fear those beasts in my own mind
Otevírám oči, rychle si uvědomuji
Nemusím se bát zrůd v mé mysli
Lights streamed down from skies
I'm greeting the sunrise
Silence is denied
And the ground healed to its might
Paprsky světla proudily z nebes
Zdravím úsvit
Ticho je odmítnuto
A země je uzdravena do své moci

Text přidal roman59

Videa přidal roman59

Překlad přidal Statista

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Outer Calm, Pain Within

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.