Playlisty Kecárna
Reklama

Outer Calm, Pain Within - text, překlad

playlist Playlist
I see the sun and I feel joy again
Tell me where does this heavenly peace come from?
It's the only chance to rid my soul of pain
To control my life, to let it be done
Vidím slunce a znovu cítím radost
Řekni mi, odkud pochází tento nebeský mír?
Je to jediná šance zbavit mou duši bolesti
Ovládnout svůj život, nechat to dokonat
I can't remember when I was happy last time
Before all my life went down
And I know it won't last long
This state of mind
Nepamatuji si, kdy jsem byl minule šťastný
Než celý můj život spadl
A vím, že to nevydrží dlouho
Tento stav mysli
I'm saying goodbye to you but it's so hard
I'm greeting the end, awaiting there
Six feet under cold windowpane
Loučím se s tebou, ale je to tak těžké
Zdravím konec a čekám tam
Šest stop pod studenou okenní tabulí
Outer calm, pain within
chosen as victim of an everlasting torment
Vnější klid, vnitřní bolest
Vybrán jako oběť věčného trápení
It's too late to say, this farewell
Is too fast, but my act will tell
I'm whispering one last prayer on the sill
The moment of truth beyond free will
Je příliš pozdě na to, rozloučit se
Je příliš rychlý, ale můj čin to prozradí
Na parapetu šeptám poslední modlitbu
Okamžik pravdy mimo svobodnou vůli
No, I'm losing control
Forsaken by limbs (I'm) falling back inward
The circle of fate controlling all hard
Ne, ztrácím kontrolu
Opuštěn končetinami (já) padám zpět dovnitř
Kruh osudu ovládající vše tvrdě
(I've) tried so many times to escape the curse
Reality shattering in bizarre curves
Snažil jsem se tolikrát uniknout z kletby
Realita se rozbíjí v bizarních křivkách
Outer calm, pain within
Chosen as victim of never-ending torment
Vnější klid, vnitřní bolest
Vybrán jako oběť věčného trápení

Text přidal roman59

Videa přidal roman59

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Outer Calm, Pain Within

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.