Playlisty Kecárna
Reklama

Extirpation - text, překlad

playlist Playlist
I thought blood is a bond that cannot be cut
I thought trees have roots to resist all disasters
Myslel jsem, že krev je nezlomitelné pouto
Myslel jsem, že stromy mají kořeny, aby odolávaly všem katastrofám
I am not wanted, I'm not trusted
am I useless? am I worthless?
Nejsem chtěný, nedůvěřuji mi
jsem k ničemu? Jsem bezcenný?
The paradox of childhood closeness
transformed into mute distance
ignorance looking through me
Paradox dětské blízkosti
transformované do tiché vzdálenosti
nevědomost se dívá skrz mě
Shut the door, lock me out
live your selfish life
Zavři dveře, zamkni mě
žij svůj sobecký život
Shut the door, lock me out
live your sad selfish miserable life
shade the window, lock yourself inside
your little box full of lies
Zavři dveře, zamkni mě
žij svůj smutný sobecký bídný život
zatemni okno, zamkni se uvnitř
tvé malé krabičky plné lží
I have tried all the possible and impossible
there is no path left I cannot get through
Zkoušel jsem všechno možné i nemožné
nezbývá žádná cesta, kterou nemohu projít
Am I wanted? am I trusted?
I'm not useless, I'm not worthless
Jsem chtěný? Důvěřují mi?
Nejsem k ničemu, nejsem bezcenný
I know there is no room for me now
I know trees can't resist all disasters
Vím, že teď pro mě není místo
Vím, že stromy nemohou odolat všem katastrofám
Shut the door, lock me out
live your sad selfish miserable life
shade the window, lock yourself inside
your little box full of lies
Zavři dveře, zamkni mě
žij svůj smutný sobecký bídný život
zatemni okno, zamkni se uvnitř
tvé malé krabičky plné lží

Text přidal roman59

Překlad přidala FlaviaMH

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Comma

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.