Playlisty Kecárna
Reklama

A Way of Mind - text, překlad

playlist Playlist
I've been told that wrongs define our being
and being what we are, we're bound to make them countless
and even if the path is clear and bright
we still get lost in the night
Bylo mi řečeno, že křivdy určují naše bytí
a to, že jsme čím jsme, nás nutí učinit je nespočetnými
a přetože cesta je čistá a jasná
stále se ztratíme v noci
Our deeds tie us, our minds warn us
about mistakes already made
the night is falling, for help I'm calling
but in the end, I'm all alone
Naše činy nás svazují, naše mysli nás varují
před již provedenými chybami
padá noc, volám o pomoc
ale nakonec jsem úplně sám
Mourned even plead, yet still mislead
regret is the only thing left
I'm here alone, I'm here alone
Truchlicí a dokonce prosící, přesto se mýlící
jediné, co zbylo, je lítost
Jsem tu sám, jsem tu sám
With head above it all, I declare my fall
with you in my mind I leave myself behind
with head above it all I declare this all
as a lesson towards the light
I walk the way of the mind
S hlavou nade vším, oznamuji svůj pád
myslíce na tebe, nechávám své já za sebou
s hlavou nade vším prohlašuji toto všechno
za lekci vedoucí ke světlu
Kráčím cestou mysli
And by the time no one is around…
with our decided path comes a personal fall
A do doby, než kolem nikdo nebude ...
s naší rozhodnutou cestou přiíjde osobní pád
Things have never been so dull
I will forever hope that there is a place
where we belong
Věci nikdy nebyly tak nudné
Navždy budu doufat, že je místo
kam patříme
With head above it all, I declare my fall
with you in my mind I leave myself behind
with head above it all I declare this all
as a lesson towards the light
I walk the way of the mind
S hlavou nade vším, oznamuji svůj pád
myslíce na tebe, nechávám své já za sebou
s hlavou nade vším prohlašuji toto všechno
za lekci vedoucí ke světlu
Kráčím cestou mysli

Text přidal roman59

Videa přidal roman59

Překlad přidala FlaviaMH

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Comma

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.