Playlisty Kecárna
Reklama

Infernal Majesty - text, překlad

playlist Playlist
Enslaved by the summoning souls
Angels falling from the crimson sky
Raped by the unholy prince of eternal night
Global perfection burned by Satan
Zotročeni dušemi mrtvých
Andělé padají z karmínové oblohy
Zneuctěni bezbožným princem věčné noci
Satanova globální dokonalost ohně
So it has been written with fire in the sky
Unholy presence shall strike
The earth with the holy lie
The throne is crowned
For a thousand plague filled years
Embraced by demon hordes
And conquered believers faith
Bylo to napsané ohněm na nebe
Nesvatý udeří
Na zemi se svatou lží
Vládca je korunován
Po tisíciletích plných trápení
Objímán davem démonú
A získává dúvěru věřících
You are the one prince of darkness
Obscurities manifest
Driven by betrayal and divine
Prostitution
Raised by the one who killed
Their firstborn offspring
You shall rule the cosmic storms
And embrace the beastly natures
Si princem z temnot
Temný manifest
Poháněn zradou Krista a církvevní
Prostitucí
Pozvednutý tím, kdo zabil
Jejich prvorozený potomek
Budeš vládnout vesmíru
A objímat přirozenost šelmy
So come to me my child
And I will show you this brand new world of mine
Come sit in the knee of Satan
And I will lead you to profound victory
Tak pojď ke mně mé dítě
A já ti ukážu nový svět, který patří mně
Pojď, sedni si na koleno Satana
A já tě povedu ke skutečnému vítězství
Through this passing gateways of heaven
Straight down to hell
I will forever be embraced
By the father himself
Přecházejíc nebeskými bránami
Přímo do pekla
Navždy budu objímán
Svým otcem
Teach me father fallen angel
Wicked goddess truth you are
I can be your first disciple
I can be your god
Uč mně otče padlých andělú
Jsi ničivým bohem pravdy
Múžu být tvým prvním učencem
Múžu být tvúj búh

Text přidal BITEF

Video přidal BITEF

Překlad přidala KoRnChild666

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Cell 666

Reklama

Apostasy texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.