Playlisty Akce
Reklama

Broken Pieces (feat. Lacey Sturm) - text, překlad

playlist Playlist
Too late, this is not the answer.
I need to pack it in.
I can't pull your heart together,
With just my voice alone.
Moc pozdě, tohle není odpověď,
Musím se uvnitř sbalit,
Nemůžu stáhnout tvé srdce dohromady,
Jen s mým samotným hlasem.
A thousand shards of glass,
I came to meet you and,
And you cut the peace out of me.
Tisíc střepů skla,
Přišla jsem potkat tě, a,
A ty jsi ze mě kus vyřízl.
And as you ripped it all apart
Than when I turned to watch you.
And as the light with you in dark
I saw you turn to shadow
A když jsi to všecko rozpáral,
tak jsem se otočila abych tě sledovala,
A jako světlo s tebou ve tmě,
Viděla jsem tě změnit se ve stín.
If you would salvage some part of you
That once you loved
But I'm losing this
And I'm losing you
Pokud chceš zachránit nějakou část sebe,
kterou jsi kdysi miloval,
Ale ztrácím to,
A ztrácím tebe.
Oh, I've gotta turn and run
From faces that you've never seen
Oh I've gotta save my blood
From all that you've broken
I hold these pieces of me
Oh, musím se otočit a běžet,
Z tváří které jsi nikdy neviděl,
Oh, musím zachránit svou krev,
Ze všeho, co jsi rozbil,
Držím tyto kousky sebe.
It's too late now
To stop the process
This was your choice
You let it in
This double life you lead
Is eating you up from within
A thousand shards of glass
You pushed beneath my skin
Left me lying there to bleed
Teď je příliš pozdě,
Na zastavení procesu,
Tohle byla tvá volba,
vpustils to dovnitř.
Tenhle dvojí život, co vedeš,
tě pomalu sžírá zevnitř,
Tisíc kousků skla,
jež jsi mi zatlačil pod kůži...
a nechal mě tu ležet, abych vykrvácela.
And as you showed me your scars I only held you closer
And as the light in you went dark
I saw you turn over
I wanted always to be there for you and close to you
But I'm losing this
And I'm losing you
A jak jsi mi ukázal své jizvy, jen sem si Tě držela blíže,
A jak to světlo v tobě potemnělo,
Viděla jsem tě otočit se,
Chtěla jsem jen být tu vždy pro tebe a blízko Tebe,
Ale ztrácím to,
A ztrácím tebe.
Oh, I've gotta turn and run
From faces that you've never seen
Oh I've gotta save my blood
From all that you've broken
I hold these pieces of me
Oh, musím se otočit a běžet,
Z tváří co jsi nikdy neviděl,
Oh, musím zachránit svou krev,
Ze všech co jsi rozbil,
Držím tyto své kousky.
The broken pieces
I hold these pieces of me
The broken pieces
I hold these pieces
Zlomené kousky,
Držím tyto kousky ze mě,
Zlomené kousky,
Držím tyto kousky.
Maybe without me you'll return
to all the beauty i once knew
But if I stay I know
We will both be drowned by your holding onto me
Možná se beze mě vrátíš,
ke vší kráse, co jsem kdysi znala,
Ale pokud zůstanu, vím,
že se utopíme v tvém lpění na mně.
Oh, I've gotta turn and run
From faces that you've never seen
Oh I've gotta save my blood
From all that you've broken
I hold these pieces of me
Oh, musím se otočit a běžet,
Z tváří co jsi nikdy neviděl,
Oh, musím zachránit svou krev,
Ze všech co jsi rozbil,
Držím ty své kousky.
The broken pieces
I hold these pieces of me
The broken pieces
I hold these pieces of me
Zlomené kousky,
Držím tyto kousky mě,
Zlomené kousky,
Držím tyto kousky.

Text přidala Margistanka

Text opravil Dlxko

Překlad přidala _Tzim_

Překlad opravila Joker

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

7th Symphony

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.