Kecárna Playlisty
Reklama

The Freak Show - text, překlad

playlist Playlist
We've worked it out, figured out what its all about
Don't retreat but don't be seen, Let nothing come between
No more lazy days, what rate do they pay?
Here's a knife, carve a life. As we plot your downfall in the nearest aisle
Vypracovali jsme to a zjistili, o co jde
Neustupuj, ale nebuď vidět, nedělej nic, co přijde doprostřed
Už žádné lenivé dny, jaká sazba se platí?
Tady je nůž, vyřízni život. Když plánujeme tvůj pád v nejbližší uličce
They're nailing up the coffin but you're smiling as you go
Coining in to nothing, it's all part of the freak show
Walk in my shadow
Ritual exclusion is just a part of everything
And tolerance depends upon the song you sing
Who's poison arrow?
And if you dance, you command no more respect
Now we'll have to find some other way to keep the children safe
Eve's been at the drawing board to segregate the human race
Falling from an altercation, you're put in a situation
Denied access to the one thing bound to stop you going under
Now you'll have to face tomorrow with no hope to beg or borrow
Once you count it up you know you're gonna find it's not enough
Your only hope's to cook the books, Pray the man don't choose to look you up
Zavírají rakev, ale ty se směješ, když jdeš
Nic netvoříš, je to všechno součást šílené show
Jdi v mém stínu
Rituální vyloučení je jen součástí všeho
A tolerance závisí na písni, kterou zpíváš
Kdo je jedová šipka?
A pokud tančíš, že nevelíš žádné úctě
Teď jsme zjistil, že je jiný způsobo, jak uchránit děti
Večer se rýsoval na palubě k oddělení lidské rasy
Vypadávám z hádky, oddáváš se situaci
Odepření přístupu k jedné věci, která tě přinutí zastavit
Nyní budeš čelit zítřku bez naděje prosit nebo si půjčovat
Jakmile to spočítáš, víš, že zjistíš, že to nestačí
Tvá jediná naděje je uvařit knihy a modlit se, že se na na tebe nikdo nepodívá

Text přidala bedasong

Video přidala bedasong

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama

Leaving Eden

Reklama

Antimatter texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.