Playlisty Kecárna
Reklama

The Project For A New American Century - text, překlad

playlist Playlist
It's a gut check of what you believeJe to střevní kontrolu toho, co si myslíte
Fuck shit up Kurva sračky do
A Global Pax Americana
Neo-con, neo-fascist blue print - USA hegemony
Charlatan war hawks, untried, untrue
Celebrate and exploit tragedy
To steal away control
Globální Pax Americana
Neo-con, neo-fašistické modrým potiskem - USA hegemonie
Šarlatán války jestřábi, nevyzkoušený, nepravdivý
Oslavte a využívat tragédie
Na odplížit ovládání
And it's a gut check of what you believe!
Will you stand up for democracy?
or a New American Century?
Endless...
Endless violence, endless hatred
Endless empire tyranny
Will you make a stand for human dignity?
Or never ending hate?
A je to střevní kontrolu toho, co si myslíte!
Budete se postavili za demokracii?
nebo nové americké století?
Nekonečné ...
Nekonečného násilí, nenávisti nekonečné
Nekonečné říše tyranie
Budete dělat stát pro lidskou důstojnost?
Nebo nikdy nekončící nenávist?
It's a think tank, psycho and crazed
War profiteering membership - a world catastrophe
They've got a war plan that counts on you
to kill for their corporate empire
while they sit at home!
Je to think tank, psycho a poblázněné
Válka šmelina členství - světové katastrofě
Mají tam válečný plán, který počítá na vás
zabít pro své firemní impérium
zatímco oni sedí doma!
And it's a gut check of what you believe
Will you stand up for democracy?
or a New American Century?
Endless...
Endless violence, endless hatred
Endless empire tyranny
Will you make a stand for human dignity?
A je to střevní kontrolu toho, co si myslíte
Budete se postavili za demokracii?
nebo nové americké století?
Nekonečné ...
Nekonečného násilí, nenávisti nekonečné
Nekonečné říše tyranie
Budete dělat stát pro lidskou důstojnost?
Are you going to...Fight Back!
Time to prove what you really believe
We gotta FIGHT BACK!
Until we win it all
We gotta FIGHT BACK!
Will you heed the call?
The Neo-Fascist race to war
The PNAC plan to rule the world
Chystáš se ... bránit!
Času dokázat to, co opravdu věří
Musíme bojovat!
Dokud jsme vyhrát všechno
Musíme bojovat!
Budete dbát na výzvu?
Neo-fašista závod do války
V plánu PNAC vládnout světu
Brothers and sisters the time is right fucking now,
Everyone and i fucking mean everyone in this building
Raise your fist up high get it up sing
Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey!
Bratři a sestry je vhodná doba teď kurva,
Každý, kdo a já kurva znamenat všichni v této budově
Zvedněte pěst vysoko si to zpívat
Hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej!
It's a gut check of what you believe
Will you stand up for democracy?
or a New American (let's go!) Century?
Je to střevní kontrolu toho, co si myslíte
Budete se postavili za demokracii?
nebo nové americké (pojďme!) století?
Fuck shit up Kurva sračky do
And it's a gut check of what you believe
Will you stand up for democracy?
or a New American Century?
Endless...
Endless violence, endless hatred
Endless empire tyranny
Will you make a stand for human dignity?
A je to střevní kontrolu toho, co si myslíte
Budete se postavili za demokracii?
nebo nové americké století?
Nekonečné ...
Nekonečného násilí, nenávisti nekonečné
Nekonečné říše tyranie
Budete dělat stát pro lidskou důstojnost?
Or never ending hate? Nebo nikdy nekončící nenávist?

Text přidala pepe

Videa přidal roman59

Překlad přidala petra19

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

For Blood And Empire

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.