Playlisty Kecárna
Reklama

The Press Corpse - text, překlad

playlist Playlist
The (Downing Street) memo says...Sdělení (Downingské Ulice) říká...
...We gotta work to make the facts fit the false charges
Pull the wool over the eyes of the filthy masses
Stab the people in the back for the corporate choice
Roll the propaganda out using The People's Voice
...Musíme pracovat na vytvoření vhodných fakt, falešných výdajů
Přetáhnout vlnu přes oči nečestné masy lidí
vrazit jim dýku do zad podle výběru korporací
Pronášet důrazně propagandu užitím hlasu lidu
We don't want to talk about it... Nechceme o tom mluvit...
The press scribble scribble every half-truth spoke
Then shoot it round the country like an April Fools joke
Hype the nation for a Desert Storm love affair
Wave the stars and stripes like you just don't care!
Tisk čmáře čmáře všechno polo-pravdivě
pak to vystřelí po zemi jako Aprílový vtip
Reklamní trik státu na aféru Pouštní bouře
Mávání hvězdami a pruhy jako 'jen se o to nestarejte'!
They talk it up all day, talk it up all night
Talk until their face turns blue - Red white and blue!
But when the truth escapes the night and crawls into the day
We find the picture still askew
Směle o tom hovoří celý den, směle o tom hovoří celou noc
Mluví dokud jim tvář nezmodrá - nezčervená, nezbělá, nezmodrá!
Ale když pravda unikne nocí a vplíží se do dne
zjistíme, že je obraz stále pokřivený
They don't want to... talk talk talk talk talk about it
They want tiptoe, walk around it
Wave the flag and mindlessly salute
They don't want to talk about it
They want tiptoe, walk around it
Wave the flag and cowardly salute
Nechtějí o tom mluvit, mluvit, mluvit, mluvit, mluvit
Chtějí to po špičkách obejít
Mávat vlajkou a bezmyšlenkovitě salutovat
Nechtějí o tom mluvit
Chtějí to po špičkách obejít
Mávat vlajkou a zbaběle salutovat
And on the TV screen...
...Diversion and aversion is the flavor of the day
Was it WMDs? Or Democracy?
Blame it on MI-6 or the CIA
The White House Press Corpse only has one thing to say...
A v televizi...
...odchýlení a odpor jsou příchutí dne
Byly to ZHN? Nebo demokracie?
Svalme vinu na MI-6 nebo na CIA
Mrtvoly tisku z Bílého Domu na to říkají jen jedno...
'We don't want to talk about it!' 'Nechceme o tom mluvit!'
The White House boils over, 'Al Jazeera got it wrong!'
The Press Corpse jumps onboard singing the White House song
While over in Iraq thousands are dead because of lies
The spineless war drumming - press corpse have taken lives
Bílý Dům vypěnil, 'Al Jazeera se spletla!'
Mrtvoly tisku skáčou na palubě, zpívají píseň Bílého Domu
zatímco je v Iráku více než tisíce mrtvých kvůli jejich lžím
Bezcharakterní válečné bubnování - 'Mrtvoly tisku vzaly životy'
They talk it up all day, they talk it up all night
They talk until their face turns blue - Red white and blue!
But when the truth escapes the night and crawls into the day
We find the picture still askew
Směle o tom hovoří celý den, směle o tom hovoří celou noc
Mluví dokud jim tvář nezmodrá - nezčervená, nezbělá, nezmodrá!
Ale když pravda unikne nocí a vplíží se do dne
zjistíme, že je obraz stále pokřivený
They don't want to... talk talk talk talk talk about it
They wanna tiptoe, walk around it
Wave the flag and mindlessly salute
They don't want to talk about it
They wanna tiptoe, walk around it
Wave the flag and cowardly salute
Nechtějí o tom mluvit, mluvit, mluvit, mluvit, mluvit
Chtějí to po špičkách obejít
Mávat vlajkou a bezmyšlenkovitě salutovat
Nechtějí o tom mluvit
Chtějí to po špičkách obejít
Mávat vlajkou a zbaběle salutovat
Fires fueled on endless lies
Black shrouds coat desert skies
A nation's viewpoint blurred and led
As embeds report what they're fed
Oheň poháněný nekonečným lhaním
černé pláště pokrývají pouštní nebe
Stanovisko národa je rozmazané a vedené
jako zasazená zpráva, kterou jsou krmeni
We don't want to talk about it...
We don't want to talk about it...
We don't want to talk about it...
We don't want to talk about it...
Nechceme o tom mluvit...
Nechceme o tom mluvit...
Nechceme o tom mluvit...
Nechceme o tom mluvit...
(We don't want to talk about it...)
We don't, don't want to, we don't wanna talk about it
(We don't want to...)
We don't, don't want to, we don't wanna talk
(Nechceme o tom mluvit...)
Ne, nechceme, nechceme o tom mluvit
(nechceme...)
Ne, nechceme, nechceme
They don't want to... talk talk talk talk talk about it
They wanna tiptoe, walk around it
Wave the flag and cowardly salute
They don't want to talk about it
They wanna tiptoe, walk around it
Wave the flag and cowardly salute
Nechtějí o tom mluvit, mluvit, mluvit, mluvit, mluvit
Chtějí to po špičkách obejít
Mávat vlajkou a bezmyšlenkovitě salutovat
Nechtějí o tom mluvit
Chtějí to po špičkách obejít
Mávat vlajkou a zbaběle salutovat

Text přidala verusha

Text opravila Hanca2298

Videa přidala baratea

Překlad přidala verusha

Překlad opravila Hanca2298

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

For Blood And Empire

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.