Playlisty Kecárna
Reklama

The Disease - text, překlad

playlist Playlist
We are the fire in the attic
We are the voices in the static
You have a sickness
And we are the disease
That brings you to your knees
Jsme oheň v podkroví
Jsme hlasy ve statice¨
Jsi nemocný
A my jsme ta nemoc
Která tě sráží do kolen
Misery loves the company
Apathy is feeding the machine
Carried in the heart of kings and queens
And we are the disease, we are the disease
Bída miluje společnost
Apatie krmí stroj
Nesený v srdci králů a královen
A my jsme ta nemoc, jsme ta nemoc
We are the disease
We are the disease
My jsme ta nemoc
My jsme ta nemoc
Critical shutdown of false virtue
The viral outbreak to kill the untrue
You are the cancer
And we are the disease
That brings you to your knees
Kritické zastavení falešné ctnosti
Virové vypuknutí k zabití nepravdy
Jsi rakovina
A my jsme ta nemoc
Která tě sráží do kolen
Misery loves the company
Apathy is feeding the machine
Carried in the heart of kings and queens
And we are the disease, we are the disease
Bída miluje společnost
Apatie krmí stroj
Nesený v srdci králů a královen
A my jsme ta nemoc, jsme ta nemoc
We are the disease
We are the disease
Yeah we are the disease
My jsme ta nemoc
My jsme ta nemoc
Yeah, my jsme ta nemoc
We are the roll call of the pursuit
(The misery, the company)
We are the echo of violent truth
(Your apathy feeds the machine)
We are the whisper of the lit fuse
(You're a disgrace, of the disease)
We are the voices and we reject you
(We reject you, and we reject you)
Jsme převaleni pronásledováním
(Bída, společnost)
Jsme ozvěna násilné pravdy
(Tvá apatie krmí stroj)
Jsme šepot zapálené pojistky
(Jsi hanba té nemoci)
Jsme hlas a odmítáme tě
(Odmítáme tě a odmítáme tě)
Misery loves the company
Apathy is feeding the machine
Carried in the heart of kings and queens
Misery loves the company
Apathy is feeding the machine
Carried in the heart of kings and queens
And we are the disease, we are the disease
Bída miluje společnost
Apatie krmí stroj
Nesený v srdci králů a královen
Bída miluje společnost
Apatie krmí stroj
Nesený v srdci králů a královen
A my jsme ta nemoc, jsme ta nemoc
We are the disease
We are the disease
Yeah we are the disease
My jsme ta nemoc
My jsme ta nemoc
Yeah, my jsme ta nemoc

Text přidal LimeCZ

Text opravil LimeCZ

Videa přidali LimeCZ, roman59

Překlad přidal DevilDan

Překlad opravil LimeCZ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

20/20 Division

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.