Playlisty Kecárna
Reklama

Racists - text, překlad

playlist Playlist
We say "No, not in our name."Říkáme "Ne, ne naším jménem"
It's in the things that you say and you don't say
You don't know it cause you're such a fuckin' cliche
The way you define them & us
Those you fear and those you trust
You know a black guy and he's very articulate
You know a Mexican and she's honest and diligent
You don't see color but some people need discipline
A thug is a thug, some people need to learn a lesson
Je to ve věcech, které říkáš a neříkáš
Nevíš to, protože jsi takové zkurvené klišé
To jak definuješ je a nás
Těhle se bojíš a těmhle věříš
Znáš černého chlápka a je hodně zřetelný
Znáš Mexičanku a je upřímná a pečlivá
Nevidíš barvu, ale někteří lidé potřebují disciplínu
Lupič je lupič, někteří lidé se potřebují poučit
Your justifications, one dead give away
Your qualifications, one dead give away
You'd never endorse the Jim Crowe days
But the malice in your voice is a god damn give away
Tvá ospravedlnění, jeden mrvej je dán pryč
Tvé kvalifikace, jeden mrvej je dán pryč
Nikdy bych neodporoval dnům Jima Croweho
Ale zlomyslnost ve tvém hlasu je zatraceně dána pryč
Just 'cause you don't know you're racist
A bigot with a check list
Just 'cause you don't know you're racist
You don't get a pass when you're talkin' your shit
Just 'cause you don't know you're racist
A bigot with a check list
Just 'cause you don't know you're racist
You don't get a pass, get a pass for your ignorance
Jen protože nevíš, že jsi rasista
Bigot s kontrolním seznamem
Jen protože nevíš, že jsi rasista
Neprojdeš, když říkáš svá hovna
Jen protože nevíš, že jsi rasista
Bigot s kontrolním seznamem
Jen protože nevíš, že jsi rasista
Neprojdeš, neprojdeš pro svou ignorancí
Black lives matter and you don't know why
And reverse racism isn't a real thing
No you weren't alive in the time of slavery
But that's no excuse to ignore its legacy
Not afraid of refugees
But don't want a mosque built on your street
Offended by the claim of bigotry
More than the racism in your face
Na černých životech záleží a ty nevíš proč
A reverzní rasismus není reálný
Ne, nebyl jsi naživu v dobách otroctví
Ale to není omluva za ignorování jejich dědictví
Neboj se uprchlíků
Ale nechtěj stavit ve ulici mešitu
Urážen tvrzením o bigotství
Víc než rasismus je ve tvé tváři
Your justifications, one dead give away
Your qualifications, one dead give away
You'd never endorse the Bull Connor days
But the malice in your voice is a god damn give away
Tvá ospravedlnění, jeden mrvej je dán pryč
Tvé kvalifikace, jeden mrvej je dán pryč
Nikdy bych neodporoval dnům Jima Croweho
Ale zlomyslnost ve tvém hlasu je zatraceně dána pryč
Just 'cause you don't know you're racist
A bigot with a check list
Just 'cause you don't know you're racist
You don't get a pass when you're talkin' your shit
Just 'cause you don't know you're racist
A bigot with a check list
Just 'cause you don't know you're racist
You don't get a pass, get a pass for your ignorance
Jen protože nevíš, že jsi rasista
Bigot s kontrolním seznamem
Jen protože nevíš, že jsi rasista
Neprojdeš, když říkáš svá hovna
Jen protože nevíš, že jsi rasista
Bigot s kontrolním seznamem
Jen protože nevíš, že jsi rasista
Neprojdeš, neprojdeš pro svou ignorancí
You fly the flag of the Confederacy
You say to celebrate your history
The South was fighting to save slavery
To preserve and protect white supremacy
Vyvěšuješ vlajku Konfederace
Říkáš, že oslavuješ svou historii
Jih bojoval za záchranu otroctví
Pro zachování a ochranu bílé nadřazenosti
Just 'cause you don't know you're racist
A bigot with a check list
Just 'cause you don't know you're racist
You don't get a pass when you're talkin' your shit
Just 'cause you don't know you're racist
A bigot with a check list
Just 'cause you don't know you're racist
You don't get a pass, get a pass for your ignorance
Jen protože nevíš, že jsi rasista
Bigot s kontrolním seznamem
Jen protože nevíš, že jsi rasista
Neprojdeš, když říkáš svá hovna
Jen protože nevíš, že jsi rasista
Bigot s kontrolním seznamem
Jen protože nevíš, že jsi rasista
Neprojdeš, neprojdeš pro svou ignorancí
Just 'cause you don't know you're racist
Just 'cause you don't know you're sexist
Just 'cause you don't know you're fascist
You don't get a pass for your ignorance
Just 'cause you don't know you're racist
Just 'cause you don't know you're sexist
Just 'cause you don't know you're fascist
You don't get a pass, get a pass for your ignorance
Jen protože nevíš, že jsi rasista
Jen protože nevíš, že jsi sexista
Jen protože nevíš, že jsi fašista
Neprojdeš pro svou ignoranci
Jen protože nevíš, že jsi rasista
Jen protože nevíš, že jsi sexista
Jen protože nevíš, že jsi fašista
Neprojdeš pro svou ignoranci

Text přidal LimeCZ

Videa přidali LimeCZ, roman59

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

American Fall

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.