Playlisty Kecárna
Reklama

It Went Off Like A Bomb - text, překlad

playlist Playlist
And it went off like a bomb
Incinerating, unforgiving
Gone...
No recovery, no pretending
A odtikávalo to jak bomba
Spalující, neodpouštějící
Pryč ...
Bez obnovení, bez předstírání
Collision course - it's just a wreck
Shock and awe - no turning back
Nothing left to say or be done
It went off like a bomb
Kolizní kurz - je to jen troska
Šok a hrůza - bez obracení se
Nezbývalo nic, co by bylo třeba říci ani udělat
Odtikávalo to jak bomba
In the dark, in a place where no one sleeps
In the veins of extremist war
There's a message in the words that they speak
There's an action that they're callin' for
Ve tmě, v místě kde nikdo nespí
V žilách válečných extremistů
Je zpráva ve slovech, kterými mluví
Je tu akce, po které volají
They make hallow all the shallow
Accidents of birth and reign
Zealot scum fucks kill for fame
We erase their names
Dělají ze všech svatých povrchní
Nehody narození a panování
Fanatický potěr kurví a zabíjí pro slávu
Mažeme jejich jména
And it went off like a bomb
Incinerating, unforgiving
Gone...
No recovery, no pretending
A odtikávalo to jak bomba
Spalující, neodpouštějící
Pryč ...
Bez obnovení, bez předstírání
Collision course - it's just a wreck
Shock and awe - no turning back
Nothing left to say or be done
It went off like a bomb
Kolizní kurz - je to jen troska
Šok a hrůza - bez obracení se
Nezbývalo nic, co by bylo třeba říci ani udělat
Odtikávalo to jak bomba
Dog whistles endlessly
Storm troopers in the wings
Gin up the devotees
Certain they're under siege
Nekonečné psí píšťalky
Bouřlivá vojska v křídlech
Vyzvedni oddané
Určitě jsou v obklíčení
Division sewn to yield a firestorm
Another product of the new norm
You think you're safe? It won't be too long
Until it all goes wrong
Divize šitá tak, aby poskytla ohnivou bouři
Další produkt nové normy
Myslíš si, že jsi v bezpečí? Nebude to na dlouho
Dokud se to všechno nepovede
And it went off like a bomb
Incinerating, unforgiving
Gone...
No recovery, no pretending
A odtikávalo to jak bomba
Spalující, neodpouštějící
Pryč ...
Bez obnovení, bez předstírání
Collision course - it's just a wreck
Shock and awe - no turning back
Nothing left to say or be done
It went off like a bomb
Yeah went off like a bomb
Yeah went off like a bomb
Kolizní kurz - je to jen troska
Šok a hrůza - bez obracení se
Nezbývalo nic, co by bylo třeba říci ani udělat
Odtikávalo to jak bomba
Odtikávalo to jak bomba
Odtikávalo to jak bomba

Text přidal LimeCZ

Videa přidali LimeCZ, roman59

Překlad přidal DevilDan

Překlad opravil LimeCZ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

20/20 Division

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.