Playlisty Kecárna
Reklama

Born To Run - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Born to run from the law
Born to run from the order
Born to run from a cop
Born to run from a border
This is a farewell kiss, you dog, you fucking snake
Narozen pro útěk před zákonem
Narozen pro útěk před pořádkem
Narozen pro útěk před poldou
Narozen pro útěk před hranicemi
Tohle je polibek na rozloučenou, ty pse, ty zatracený hade
I curse the myth we’re fed
I calculate the dead
I know the mission hasn’t been accomplished yet
15 years of war means 100 more,
And that may be where we only begin
Proklínám mýtus, že jsme krmeni
Přepočítávám mrtvé
Vím, že mise ještě nebyla dokončena
15 let války znamená dalších 100
A to může být jen začátkem
I heard Katrina cry
I saw the law denied
I chocked and suffocated on the smoke ‘em out lie
Maybe the answers we need won’t be sold on a screen
Slyšel jsem nářek Katriny
Byl jsem svědkem popření zákona
Nadýchal a zadusil jsem se kouřem z jejích lží
Odpovědi, které hledáme, možná nebudou prodány na obrazovce
Is it the opioids?
The CIA?
The CNN?
The Coca Cola in our veins?
Je to těmi opioidy?
CIA?
CNN?
Coca Colou v našich žilách?
No one could see disaster staring right in our face? Nikdo neviděl tu pohromu hledící nám přímo do tváře?
Is it the air we breathe?
The Flint water stream?
The next iPhone?
Or the Fair-Trade coffee?
Je to vzduchem, který dýcháme?
Vodním proudem Flintu?
Dalším iPhonem?
Nebo Fair-Trade Kávou?
You gotta start somewhere, if you wanna get nowhere Musíš někde začít, pokud se nechceš dostat nikam
I won’t believe the lie
I can’t concede our peace
I know that no righteous words have been written to decease
Crash and burn, toss and turn, somehow we were never prepared
Nebudu věřit těm lžím
Nemůžu uznat náš mír
Vím, že žádná spravedlivá slova nebyla napsána, aby byla zapomenuta
Náraz a výbuch, hod a obrat, nějak jsme nikdy nebyli připravení
Action not reaction as the world decays
As we scream out loud like hell in civil war charades
Stand together as one in the acid rain
Kneel at our bed sides, speak to God, you pray
Akce a ne reakce, zatímco svět upadá
Zatímco křičíme jako v pekle během šarády občanské války
V kyselém dešti společně stojíme jako jeden
Klečíme u svých postelí, mluvíme k Bohu, modli se

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal Pennywise

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

20/20 Division

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.