Kecárna Playlisty
Reklama

Devil's Lullaby - text, překlad

playlist Playlist
Reflecting mirror shows a man
His empty look and filthy hands
The broken picture of his plans
Lies on his feet in splinters
Odraz zrcadla ukazuje muže
Jeho prázdný pohled a špinavé ruce
Rozbitý obraz jeho plánů
Střepy leží pod jeho nohama
The face reminds me of a boy
Who was always filled with light and joy
He seized the day he got with pride
Keeping fragile hopes so high
Tvář mi připomíná kluka
Který byl vždycky plný světla a radosti
Popadl den svou hrdostí
Držící křehké naděje tak vysoko
He never learned to live
Between this world and his daydreams
Now the child has turned into a beast
Fragile mind and yield into the sin
Nikdy se neučil žít
Mezi tímto světem a jeho sněním
Teď se dítě změnilo v netvora
Křehká mysl a výnos hříchu
Every door was open wide
His future shining bright
What faded light out of his azure eyes?
Každé dveře byly otevřené dokořán
Jeho budoucnost září jasně
Co vybledlé světlo z jeho azurových očí?
He left doors open wide
Attractions caught his mind
Shadows are dancing devil's lullaby
Nechal dveře otevřené dokořán
Zajímavosti chytily jeho mysl
Stíny tančí v ďáblově ukolébavce
Stuck in his comfort fantasies
Twisted mind sealed from reality
There's no way out that he could see
Now shadows whisper what will be
Uvízlý v pohodlí jeho fantazie
Zkroucená mysl izolovaná od reality
Není cesty zpět, kterou by viděl
Teď stíny šeptají, co bude
Cold piece of metal in his hands
He stares and wants to understand
Is that reflection really me
Or just my minds created beast
Chladné kousky kovy v jeho rukách
Zírá a chce porozumět
Je ten odraz opravdu já
Nebo jen má mysl vytvořila netvora?
Mirror reflects the fact
The closing door behind his back
Now the child has turned into a beast
Fragile mind and yield into the sin
Zrcadlo odráží skutečnost
Zavírající se dveře za jeho zády
Teď se dítě změnilo v netvora
Křehká mysl a výnos hříchu
Every door was open wide
His future shining bright
What faded light out of his azure eyes?
Každé dveře byly otevřené dokořán
Jeho budoucnost září jasně
Co vybledlé světlo z jeho azurových očí?
He left doors open wide
Attractions caught his mind
Shadows are dancing devil's lullaby
Nechal dveře otevřené dokořán
Zajímavosti chytily jeho mysl
Stíny tančí v ďáblově ukolébavce
Every door was open wide
His future shining bright
What faded light out of his azure eyes?
Každé dveře byly otevřené dokořán
Jeho budoucnost září jasně
Co vybledlé světlo z jeho azurových očí?
He left doors open wide
Attractions caught his mind
Shadows are dancing devil's lullaby
Nechal dveře otevřené dokořán
Zajímavosti chytily jeho mysl
Stíny tančí v ďáblově ukolébavce

Text přidala daisy

Video přidala daisy

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama

The Pathway

Reklama

Anthriel texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.