Playlisty Kecárna
Reklama

The Old Guard - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Black sun's troopers are still marching on
Through the path of glory covered
Covered by blood
Warriors of evil coming in arms:
Kill and burn your brothers!
It's our duty to stand up
And it's our aim to shout and fight
To defend this ground and breed
Till the last alive
Vojáci černého slunce stále pochodují
Po cestě slávy
Pokrytou krví
Válečníci zla přichází v armádách:
Zabijte a spalte své bratry!
Je naše povinnost postavit se
A je náš cíl křičet a bojovat
Bránit tuto půdu a množit se
Do posledního naživu
All around the old guard comes and stands
All around Heavy-Metal souls
Feel your souls to rise
Rise when the guard is near
We'll keep alive - We'll keep the faith alive!
Heavy-Metal spirits all around
Keep the faith alive
Všichni přichází a stojí kolem starého strážce
Všechno kolem jsou heavy metalové duše
Cíť svou duši stoupat
Stoupat když je poblíž strážce
Budeme se držet naživu - Budeme udržovat naživu víru!
Heavy metaloví duchové jsou všude kolem
Udržuj naživu víru
We keep the faith alive
Ever on the run
We keep the faith alive
Wild sons of a fighting life
After the storm we'll stand
We'll stand together side by side
On the never ending path
Of our glorious lives
Udržujeme naživu víru
I když na útěku
Dál udržujeme naživu víru
Divocí synové bojovného života
Po bouři se postavíme
Budeme stát společně bok po boku
Na nekonečné cestě
Našich slavných životů
As flying eagles we'll reach the sun
With our bloody guns
And then we'll shoot for fun
Beware: keep on and on the run
Now we've got our aim:
All as one to shout and fight
To defend this ground and race
As the last
Jako letící orli se natáhneme k slunci
Našimi krvavými zbraněmi
A pak vystřelíme pro zábavu
Pozor: vydrž a vydrž v běhu
Teď máme náš cíl:
Všichni jako jeden křičíme a bojujeme
Abychom chránili tuto půdu a rasu
Jako poslední

Text přidal paja65

Text opravil DevilDan

Video přidal paja65

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Ghosts of Iwo Jima

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.