Playlisty Kecárna
Reklama

Gold - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Living our lives in full profusion
Restraint is no alternative solution
Deforest, produce, consume and waste
Život v plné hojnosti
Zadržení není alternativní rozhodnutí
Odlesnění, vyrábění, konzumování a odpad
You never ask what is at stake?
You never ask what to protect or to take
Nikdy jsi se nezeptal, co je v sázce?
Nikdy jsi se nezeptal, co chránit nebo co sebrat
Whitewash the misery of the poor
Everyone else is the evil do-er
Očistěte utrpení chudých
Každý další je zlý muž činu
No ambition to be fair
True to the motto: What do I care?
Mountains of stuff
Enough is not enough
Žádné ambice nejsou spravedlivé
Přesně podle hesla: Co je mi po tom?
Hory věcí
Dost, nestačí
Let us destroy the world
It's all useless and old
We can destroy the world
And feed children with gold
Nech nás zničit svět
Je to všechno k ničemu a staré
Můžeme zničit svět
A nakrmit děti zlatem
The floor starts to crack bit by bit
Never mind who pays for it
Deforest, produce, consume
We are affected in every way
We are affected when clouds
Turn from white to grey
Podlaha začne praskat kousek po kousku
To je jedno kdo za to zaplatí
Odlesnění, vyrábění, konzumování
Jsme ovlivněni ve všech směrech
Jsme ovlivněni když mraky
Se změní z bílé na šedou
Suddenly you're wide-awake
When you see what is at stake
Najednou jsi nespal
Když vidíš co je v sázce
You never ask what is at stake?
You never ask what to protect or to take
Nikdy jsi se nezeptal, co je v sázce?
Nikdy jsi se nezeptal, co chránit nebo co sebrat
Let us destroy the world
It's all useless and old
We can destroy the world
And feed children with gold
Nech nás zničit svět
Je to všechno k ničemu a staré
Můžeme zničit svět
A nakrmit děti zlatem

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal LimeCZ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Devil May Care

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.