Playlisty Kecárna
Reklama

Rewrite The Stars ft. James Arthur - text, překlad

playlist Playlist
[James Arthur]
You know I want you
It's not a secret I try to hide
You know you want me
So don’t keep saying our hands are tied
You claim it's not in the cards
And fate is pulling you miles away
And out of reach from me
But you're here in my heart
So who can stop me if I decide
That you’re my destiny?
[James Arthur]
Víš, že tě chci
Není to tajemství, které se snažím skrýt
Víš, že mě chceš
Tak neříkej, že naše ruce jsou svázané
Klameš, není to v kartách
A osud tě tahá míle pryč
A pryč od mého dosahu
Ale jsi v mém srdci
Takže kdo mě může zastavit, pokud se rozhodnu
Je to můj osud?
What if we rewrite the stars?
Say you were made to be mine
Nothing could keep us apart
You'd be the one I was meant to find
It's up to you, and it's up to me
No one can say what we get to be
So why don't we rewrite the stars?
Maybe the world could be ours
Tonight
Co když přepíšeme hvězdy?
Řekni, že jsi byla vyrobena pro to být má
Nic nás nemůže držet od sebe
Byla jsi ta, kterou jsem chtěl najít
Je to na tobě a je to na mně
Nikdo nemůže říct, co bychom měly být
Tak co když přepíšeme hvězdy?
Možná by svět mohl být náš
Tuhle noc
[Anne-Marie]
You think it's easy
You think I don't want to run to you
But there are mountains (There are mountains)
And there are doors that we can't walk through
I know you’re wondering why
Because we’re able to be
Just you and me
Within these walls
But when we go outside
You're gonna wake up and see that it was hopeless after all
[Anne-Marie]
Myslíš si, že je to lehké
Myslíš si, že nechci běžet k tobě
Ale jsou tady hory (Jsou tady hory)
A jsou tady dveře, kterými nemůžeme projít
Vím, že se divíš, proč
Protože jsme schopni být
Jen ty a já
V těchto stěnách
Ale když jsme venku
Probudíš se s uvidíš, že je to beznadějné, potom všem
[Anne-Marie, in (...) James Arthur]
No one can rewrite the stars (Rewrite the stars)
How can you say you’ll be mine?
Everything keeps us apart
And I'm not the one you were meant to find
(I'm not the one you were meant to find)
It's not up to you, it’s not up to me, yeah
When everyone tells us what we can be (Tells us what we can)
And how can we rewrite the stars?
Say that the world can be ours tonight (Be ours)
[Anne-Marie, v (...) James Arthur]
Nikdo nedokáže přepsat hvězdy (Přepsat hvězdy)
Jak můžeš říct, že budeš můj?
Vše nás drží od sebe
A nejsem ta, kterou sis myslel, že najdeš
Není to na tobě, není to ne mně, jo
Když nám každý říká, co máme být (Říká, co můžeme)
A jak můžeme přepsat hvězdy?
Říkáš, že tenhle svět může být náš tuhle noc (Být náš)
[Anne-Marie & James Arthur, in (...) Anne-Marie, in [...] James Arthur]
All I want is to fly with you
All I want is to fall with you
So just give me all of you
(It feels impossible)
[It's not impossible]
(Is it impossible?)
Say that it's possible
[Anne-Marie & James Arthur, v (...) Anne-Marie, v [...] James Arthur]
Vše, co chci je odletět s tebou
Vše, co chci je padat s tebou
Tak mi dej vše z tebe
(Zdá se to nemožné)
[Není to nemožné]
(Je to nemožné?)
Řekni, že tohle je možné
And how do we rewrite the stars?
Say you were made to be mine
And nothing can keep us apart
'Cause you are the one I was meant to find
It's up to you, and it's up to me
No one could say what we get to be
And why don't we rewrite the stars?
Changing the world to be ours
A jak můžeme přepsat hvězdy?
Řekni, že jsi byla vyroben/a pro to být můj/má
A nic nás nemůže držet od sebe
Protože ty jsi ten/ta, kterého/kterou jsem myslel, že najdu
Je to na tobě a je to na mně
Nikdo nemůže říct, co bychom měly být
A proč nemůžeme přepsat hvězdy?
Změnit svět, aby byl náš
[Anne-Marie]
You know I want you
It's not a secret I try to hide
But I can't have you
We're bound to break and my hands are tied
[Anne-Marie]
Víš, že tě chci
Není to tajemství, které se snažím skrýt
Ale můžu tě mít
Jsme povinni se zlomit a mé ruce jsou svázané

Text přidala Christen_7

Video přidala Christen_7

Překlad přidala Christen_7

Překlad opravila Christen_7

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Greatest Showman: Reimagined

Reklama

Anne-Marie texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.