Playlisty Kecárna
Reklama

Its my life - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

It's a hard world to get a break in
All the good things have been taken
But girl there are ways
To make certain things pay
Though I'm dressed in these rags
I'll wear sabled someday
Je těžké zastavit svět
Všechny dobré věci budou přijaty
Ale holka jsou tu cesty
Aby se některé věci platily
Však jsem oblečený v tomto hadru
Někdy nosím smuteční oblek
Hear what I say
I'm gonna ride the serpent
No more time spent
Sweatin' rent
Hear my command
I'm breakin' loose
It ain't no use
Holdin' me down
Stick around
Poslouchej co říkám
Budu vozit hada
Víc času nestrávím
Upocený nájem
Poslouchej můj povel
Probiji se k volnosti
To není k ničemu
Polož mě dolů
Zůstaň blízko
But baby, but baby
Remember remember
It's my life and I'll do what I want
It's my mind and I'll think what I want
Show me I'm wrong hurt me sometime
But some day I'll treat you real fine
Ale bejby ale bejby
Vzpomeň si vzpomeň si
Je to můj život a budu dělat co chci
Je to můj rozum a budu myslet na co chci
Ukaž mi jsem špatný někdy mě zraň
Ale jednoho dne položím vám opravdové pokuty
There'll be women and their fortunes
Who just want to mother orphans
Are you gonna cry
When I'm squeezing them dry
Taking all I can get
No regrets
Tam budou ženy a jejich bohatství
Které chtějí být matky sirotků
Budeš plakat
Když je budu mačkat do sucha
Vezmu si všechno co chci
Žádné litování
When I
Openly lie
And live on their money
Believe me honey
That money
Can you believe
I ain't no Saint
No complaints
So girl throw out
Any doubt
Když já
Otevřeně lžu
A žiji z jejich peněz
Věř mi miláčku
Ty peníze
Můžeš věřit
Nejsem žádný svatoušek
Žádné stěžování
Tak holka zahoď
Všechny nejistoty
And baby and baby
Remember remember
It's my life and I'll do what I want
It's my mind and I'll think what I want
Show me I'm wrong hurt me sometime
But some day I'll treat you real fine
A bejby a bejby
Vzpomeň si vzpomeň si
Je to můj život a budu dělat co chci
Je to můj rozum a budu myslet na co chci
Ukaž mi jsem špatný někdy mě zraň
Ale jednoho dne položím vám opravdové pokuty
It's my life and I'll do what I want
Don't push me
It's my mind and I'll think what I want
It's my life
It's my life and I'll do what I want
And I can do what I want
It's my mind and I'll think what I want
You can't tell me
It's my life and I'll do what I want
Je to můj život a budu dělat co chci
Netlač mě
Je to můj rozum a budu myslet na co chci
Je to můj život
Je to můj život a budu dělat co chci
A já můžu dělat co chci
Je to můj rozum a budu myslet na co chci
Neříkej mi
Je to můj život a budu dělat co chci

Text přidal miracles

Video přidala nuuuda

Překlad přidal miracles

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Best of The Animals

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.