Playlisty Akce
Reklama

Snow on the Sahara - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

Only tell me that you still want me here
When you wander off out there
To those hills of dust and hard winds that blow
In that dry white ocean alone
Jen mi pověz, že mne tu ještě chceš
když ses zaběhl tam ven
k těm dunám prachu a silným větrům které vanou
samotné v tom suchém bílém oceánu
Lost out in the desert
You are lost out in the desert
Ztracen na poušti
Jsi ztracen na poušti
But to stand with you in a ring of fire
I'll forget the days gone by
I'll protect your body and guard your soul
From mirages in your sight
Ale stát s tebou v ohnivém kruhu
zapomenu jak čas plyne
Budu chránit tvé tělo a střežit tvou duši
od přeludů v tvém dohledu
Lost out in the desert (desert, desert...) Ztracen na poušti (poušti, poušti...)
If your hope scatter like the dust across your track
I'll be the moon that shines on your path
The sun may blind our eyes, I'll pray the skies above
For snow to fall on the Sahara
If that's the only place where you can leave your doubts
I'll hold you up and be your way out
And if we burn away, I'll pray the skies above
For snow to fall on the Sahara
Když tvá naděje rozptýlí se jako prach napříč tvou stezkou,
budu měsíc, který ti svítí na cestu
Slunce může oslepit tvé oči, budu se modlit k nebesům
aby napadl sníh na Sahaře
Pokud tu je jedené místo, kde můžeš odložit své pochyby,
budu tě nést a budu tvé cesta ven
A kdybychom měli shořet, budu se modlit k nebesům
aby napadl sníh na Sahaře
Just a wish and I will cover your shoulders
With veils of silk and gold
When the shadows come and darken your heart
Leaving you with regrets so cold
Jen si přej a přikryjí tvá ramena
závoji z hedvábí a zlata
Když stíny padnou a zatemní tvé srdce
nechajíce tě s žalem tak chladně
Lost out in the desert (desert, desert...) Ztracen na poušti (poušti, poušti...)
If your hope scatter like the dust across your track
I'll be the moon that shines on your path
The sun may blind our eyes, I'll pray the skies above
For snow to fall on the Sahara
If that's the only place where you can leave your doubts
I'll hold you up and be your way out
And if we burn away, I'll pray the skies above
For snow to fall on the Sahara
Když tvá naděje rozptýlí se jako prach napříč tvou stezkou,
budu měsíc, který ti svítí na cestu
Slunce může oslepit tvé oči, budu se modlit k nebesům
aby napadl sníh na Sahaře
Pokud tu je jedené místo, kde můžeš odložit své pochyby,
budu tě nést a budu tvé cesta ven
A kdybychom měli shořet, budu se modlit k nebesům
aby napadl sníh na Sahaře
For snow to fall on the Sahara
For snow to fall on the Sahara
For snow to fall on the Sahara
aby napadl sníh na Sahaře
aby napadl sníh na Sahaře
aby napadl sníh na Sahaře

Text přidal atblatex

Text opravil Moonblade

Video přidal Moonblade

Překlad přidal mrkvolf

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Best-Of

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.