Kecárna Playlisty
playlist Playlist
There is a crowd in here, that fooled themselves
They brought their friends and they made their hell
The faked their grin in a lonely cell
To the bitter end
But what do I know?
Tady je dav, který sám sebe klame
Přivedli své kamarády a udělali jim peklo
Podvedli jejich úsměv v osamocené cele
K hořkému konci
Ale co já vím?
There is a few good here, that hurt themselves
They kick and been in a dried up well
They call for help and you know them well
Are you aware?
But what do I know?
Je tady pár dobrých, kteří si sami ubližují
Kopou a jsou pořádně vyschlí
Volají o pomoc a ty je znáš dobře
Uvědomuješ si to?
Ale co já vím?
I will not surrender
No, I will not surrender
Já se nevzdám
Ne, já se nevzdám
When God falls fast asleep
The kids still dance in city streets
From the White house lawn to the Middle East
And all around
I'm just sayin' that this time I feel it now
Když Bůh usíná
Děti stále tančí v ulicích města
Od trávníku Bílého domu až na Střední východ
A všude kolem
Prostě říkám, tak to teď cítím
When God falls fast asleep
The kids still move to a steady beat
Even if it's bombs landing at their feet
And all around
I'm just sayin' that this time I fell it now
Když Bůh usíná
Děti se stále pohupují v ustáleném rytmu
I když bomby padají k jejim nohám
A všude kolem
Prostě říkám, tak to teď cítím
There is a place to hide, it's in our minds, it's in the dark
It's well known that we have a fragile heart
It's deep inside
It has a sound that you can follow
Je tady místo, kam se schovat, je v našich myslích, je v temnotě
Je dobře známo, že máme křehká srdce
Je to hluboko uvnitř
Je to zvuk, který můžeš následovat
You feel like you hit a wall, but you survive
And it was hard for you to swallow
I've been to that place before, in spite of luck
When you awake, a new tommorow
Cítíš jak narážíš do zdi, ale přežiješ
A je pro tebe těžké to překonat
Byl jsem na tom místě už předtím, plivanec pro štěstí
Když jsi vzhůru, nový zítřek
I will not surrender
No, I will not surrender
Já se nevzdám
Ne, já se nevzdám
When God falls fast asleep
The kids still dance in city streets
From the White house lawn to the Middle East
And all around
I'm just sayin' that this time I feel it now
Když Bůh usíná
Děti stále tančí v ulicích města
Od trávníku Bílého domu až na Střední východ
A všude kolem
Prostě říkám, tak to teď cítím
When God falls fast asleep
The kids still move to a steady beat
Even if it's bombs landing at their feet
And all around
I'm just sayin' that this time I fell it now
Když Bůh usíná
Děti se stále pohupují v ustáleném rytmu
I když bomby padají k jejim nohám
A všude kolem
Prostě říkám, tak to teď cítím

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal LimeCZ


Stomping The Phantom Brake Pedal (EP)

Angels & Airwaves texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.