Kecárna Playlisty

Epic Holiday - text, překlad

playlist Playlist
Epic HolidaysEpické prázdniny
And the brightest sign, it is full of holes
and it's full of paying lost violent criminals
with a little fate
and the worst of lies, with a love so deep
It’s war with endless fire inside
Go right back to the line
A nejjasnější signál, je plný mezer
A je plný ztracených, platících, násilných kriminálníků
S maličkým osudem
A nejhorší ze lží, s tak hlubokou láskou
Je válka s nekončícím bojem
Vraťte se zpátky na linii
Every single day, every 9 to 5
Ever body works it hard, but then we finally die
and there's no remorse
Or the slightest sound
We're forever cool with the way it breaks up and down
Každý den, od devíti k pěti
Všichni tak těžce pracují, ale nakonec stejně umřeme
A není tu žádná lítost
Nebo nejmenší zvuk
Jsme stále klidní s tím způsobem jakým se to zničí a strhne
Let's start a riot
Nobody's right
Nobody's wrong
Life's just a game it's just one epic holiday
However this
Takes us along
Take us away
it's just one epic holiday
Začněte vzpouru
Nikdo není správný
Nikdo není špatný
Život je jen hra, jen jedny epické prázdniny
Jakkoliv
Nás to dostane
Jakkoliv daleko
Jen jedny epické prázdniny
On the Sunday rain
like a lonely ghost
And the furthest point from here is right outside the door
O nedělním dešti
Jako osamělý duch
A nejvzdálenější bod je přímo za dveřmi
Open up your eyes
Take a breath if you will
And the sun is still alive even though it's hard to tell
Otevři oči
Nadechni se jestli chceš
A slunce je stále živé, i přesto je těžké to říct
Let's start a riot
Nobody's right
Nobody's wrong
Life's just a game it's just one epic holiday
However this
Takes us along
Take us away
it's just one epic holiday
Začněte vzpouru
Nikdo není správný
Nikdo není špatný
Život je jen hra, jen jedny epické prázdniny
Jakkoliv
Nás to dostane
Jakkoliv daleko
Jen jedny epické prázdniny
Let's start a riot
Nobody's right
Nobody's wrong
Life's just a game it's just one epic holiday
However this
Takes us along
Take us away
it's just one epic holiday
Začněte vzpouru
Nikdo není správný
Nikdo není špatný
Život je jen hra, jen jedny epické prázdniny
Jakkoliv
Nás to dostane
Jakkoliv daleko
Jen jedny epické prázdniny
Nobody’s right…nobody’s wrong…let’s start a riot Nikdo není správný...nikdo není špatný...začněte vzpouru
Let's start a riot
Nobody's right
Nobody's wrong
Life's just a game it's just one epic holiday
However this
Takes us along
Take us away
it's just one epic holiday
Začněte vzpouru
Nikdo není správný
Nikdo není špatný
Život je jen hra, jen jedny epické prázdniny
Jakkoliv
Nás to dostane
Jakkoliv daleko
Jen jedny epické prázdniny

Text přidala luciakanky

Text opravil markallen444

Video přidal markallen444

Překlad přidal markallen444

Překlad opravil markallen444


Love: Part One

Angels & Airwaves texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.