Playlisty Kecárna
Reklama

A Romance of Thorns - text, překlad

playlist Playlist
In paradisum
Deducant te Angeli,
In tuo adventu
Suscipiant te martyres...
V ráji
Kéž andělé
Během tvého příchodu
Přivítají ...
Maybe I fell into despair...
I saw the gates behind the mountains glare
I gazed at the realms of deep unknown
A crescent moon above the silent snow
My dreams, as pure as one can be
Ebb of my thoughts, stream under a frozen sea
Powerless feelings imprisoned in myself
Maybe I fell into despair...
Možná jsem upadl do zoufalství ...
Viděl jsem, jak brány za horami oslňují
Díval jsem se do říší hluboce neznámé
Půlměsíc nad tichým sněhem
Moje sny, tak čisté, jak jen mohou být
Odliv mých myšlenek, proud pod zmrzlým mořem
Bezmocné pocity ve mně uvězněné
Možná jsem upadl do zoufalství ...
A derelict soul in a body accurst
Pitiful, weak creature
I’m lost in a lightless, desolate place
Left alone dreaming, forever dreaming...
Through the gloom I wander
Trying to deny a cold and hopeless reality
Alas, my anger is useless
And so is my own existence
Opuštěná duše v těle
Ubohé, slabé stvoření
Ztratil jsem se na nesvětlém, pustém místě
Zůstal sám snící, navždy snící ...
Temnotou bloudím
Snažím se popřít chladnou a beznadějnou realitu
Bohužel, můj hněv je zbytečný
A stejně tak i moje vlastní existence
I see myself walking endlessly
Amongst naked stones and ghastly trees
A dismal sun is a poor guide, as my path
Won’t end until the night
When the sullen red sun rises
I put my head between my hands and pour
Remorseful tears
Over the wreck that is now my life
Repentance comes but it’s always too late
Vidím se nekonečně kráčet
Mezi nahými kameny a příšernými stromy
Skutečné slunce je špatný průvodce, jako moje cesta
Která neskončí s nocí
Když mrzuté rudé slunce vychází
Vložil jsem hlavu mezi ruce a nalil
Kajícné slzy
Přes vrak, který je nyní mým životem
Pokání přichází, ale vždy je příliš pozdě
What happened to all these years?
Time flew away in a blink
Sometimes I wonder what could have been
It’s been so rough these days
To find the strength to carry on
Enclosed in myself
I feed an ancient sadness
A burden much bigger than me
Crimson oceans I see
As blood runs from my eyes
Still I yearn for deliverance
Co se stalo po všechny ty roky?
Čas mrknul
Někdy přemýšlím, co mohlo být
V dnešní době bylo tak drsné
Najít sílu pokračovat
Krmím dávný smutek
Břemeno mnohem větší než já
Vidím rudé oceány
Jak mi teče krev z očí
Stále toužím po osvobození
Watching through the window
The tedious barren plains
How many complaints echoed through these lands?
I live under cobwebs and garlands black
Countless sleepless nights
Have triumphed of my will
Wounds are carved into my soul
How I wish to run, how I wish to escape
Leave away my human husk
See it crumble to dust and disappear
While my spirit flies above the smoking pyre
Finally free from unfulfilled desires
Dívám se z okna
Zdlouhavé pusté pláně
Kolik stížností se ozvalo těmito zeměmi?
Žiji pod pavučinami a černými girlandami
Nespočet bezesných nocí
Zvítězilo nad mou vůlí
Rány jsou vryty do mé duše
Jak chci utéct, jak chci utéct
Opustit svou lidskou skořápku
Podívejte se, jak se rozpadá na prach a mizí
Zatímco můj duch letí nad kouřící hranicí
Konečně bez nenaplněných tužeb

Text přidal roman59

Videa přidal roman59

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Rien ne devait mourir

Reklama

Angellore texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.