Playlisty Kecárna
Reklama

Rejoice - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

You have to fix the mind before you can bestow the blessing
Because until they get their mind right
Everything you invest in them is going to leak out
Of the crevices of a mind that refuses to change
Look at your neighbor and ask them
"Do you have a mind to change?"
Wait for an answer
If they said no, drag them to the altar
Tell them they've got till midnight to get that fixed
They've got till midnight to dump out all jealousy
All pettiness, all unforgiveness, all strife, all malice, all confusion
All blaming other people for your mistakes
You've got till midnight to get rid of every poison
That's hindering you, every inflexibility that's stopping you
From what God is about to pour into your life
War be onto you if you're going into another year and
Waste another year with the old mentality
While somebody's in the hospital begging God
For the opportunity that you have right now
You better step into this moment
Musíš si vyčistit mysl předtím, než někomu budeš moct dát požehnání
Protože dokud nebude jejich mysl správná všechno co do nich investuješ jen tak vypustí trhlinami vy mysli, která se odmítá změnit
Podívej se na svého souseda a zeptej se ho:
“Máš na to, aby ses změnil”?
Počkej na odpověď
Když řekne že ne, dotáhni ho k oltáři
Řekni mu že má čas do půlnoci, aby se změnil
Máš čas do půlnoci aby si vypustil vsechnu žárlivost
Všechnu malichernost, všechno, co si komu neodpustil, všechny spory, všechnu zlomyslnost, všechen zmatek
Všechno obvyňování jiných lidí za tvoje chyby
Máš do půlnoci aby ses zbavil všeho jedu
To, co tě brzdí a vše co tě drží od toho
Co ti chce dát bůh do života
Přemýšlej o tom, jestli chceš jít do dalšího roku a
Promarníš další rok se starou mentalitou
Mezitím někdo v nemocnici prosí boha o příležitost, kterou máš právě teď
Ty se radši do této situace dostaneš
Put your hand on your head and say, "Give me a new mind"
Give me new mind means give me a new perspective
Give me a new perspective
Give me a new way of looking at my situation
Give me a new way of looking at my circumstances
Get my mind ready for this year
Because when I get this year there's gonna be blessings
There's gonna be miracles, there's gonna to be opportunities
Oh, yes, it's gonna be some struggles
It's gonna be some challenges
It's gonna be some tests
But even the struggles are an opportunity for me to show off
The victory if my mind can handle the change
Dej si ruku na hlavu řekni,
“Dej mi novou mysl”
Dej mi novou mysl znamená dej mi novou prespektivu
Dej mi nový směr, jak se dívat na moji situaci dej
Dej mi nový směr, jak se dívat na moje poměry
Připrav moji mysl na tento rok
Protože když to tento rok zvládnu, budou to požehnání
Budou to zázraky, budou to příležitosti
Ou, ano, budou to nějaké boje
Budou to nějaké výzvy
Budou to nějaké zkoušky
Ale přece ty boje budou pro mě příležitostí abych prokázal výhru, když se moje mysl bude moct dokázat změnit
‌Do you have the mindset to be blessed?
You have to decide to be blessed
You have to decide, "You know what, this is a day
That the Lord have made, I will rejoice
And be glad that I will rejoice"
Let the past go and step on into the future
Everything that's inflexible and everything that's not ready Everything that's backwards and everything that's negative and Everything that's condescending and everything that's carnal and Everything that's holding me back
I refuse to take it over into another year and waste another
New year with an old mind where the devil is alive
Máš myšlenky na to být požehnán?
Musíš se rozhodnout být požehnán
Musíš se rozhodnout, “ty víš co je toto za den
Ten co Pán udělal, budu se radovat
A budu rád, za to že se budu radovat”
Nech minulost jít a udělej krok do budoucna
V ničem není vidět pokrok, nic není hotovo, všechno je naopak a všechno je negativní a všichni sou povýšení a všude je chtíč a všechno mě drží zpět od toho
Já odmítám to převzít do dalšího roku a promarním další Nový rok se starou myslí, kde žije ďábel.
I will rejoice
I will rejoice
Budu se radovat
Budu se radovat
Woah, Dorothy, I wanna tell you
You could've been home a long time ago
As soon as you decide to stop looking for answers in other People and miracles somewhere down the yellow brick road
And click the heels of your mind and set your affections
On things that are more
You could have been free years ago

Woah, Doroto, chci ti říct
Ty nebudeš moct dlouho být doma
Brzy se rozhodneš přestat doufat v ostatní lidi a zázraky někde dole na ulici z žlutých cihel a tleskat na párty ve tvé mysli a zhoršovat si svůj celkový stav
Ve věcech, které jsou mnohem víc
Mohla si být volná už před třemi lety
I will rejoice
I will rejoice
I will rejoice
Budu se radovat
Budu se radovat
Budu se radovat
Look at your innocence, you don't have to get out of trouble
Tell them you don't have to get out of trouble before midnight
You just have to get your mind out of trouble
If you can get your mind out, you can get your money out
You get your family out, you can get your job out
You get your career out, you can get health out
You can get your prosperity out, if you can get your mind out
No devil in the hell, no weapon formed against you
No enemy that hates you, no witch that hexes you
Can stop you from being free if you can get your mind out
Grab yourself by the head and say, "We're coming out of there"
Podívej se na svoji nevědomost, ty se nechceš dostat z problému
Řekni jim, že se nechceš dostat z problému před půlnocí
Ty se potřebuješ jen dostat z problému
Když můžeš dostat svoji mysl jinam, můžeš dostat svoje peníze jinam
Můžeš dostat svoji rodinu jinam, můžeš to v práci dotáhnout jinam
Můžeš dostat svoji kariéru jinam, můžeš dostat svůj život jinam
Můžeš dostat svoji prosperitu jinam, můžeš dostat svoji mysl jinam
Když nebude žádný ďábel v pekle, nebude proti tobě tvořena žádná zbraň
Žádní nepřátelé, co tě budou nenávidět, nikdo, kdo tě bude podvádět
Může tě zastavit být volný když dostaneš svoji mysl jinam
Vem se za hlavu a řekni, “Jdeme odtud”
I will rejoice
I will rejoice
I will rejoice
Budu se radovat
Budu se radovat
Budu se radovat

Text přidal NoicyMK2

Text opravil NoicyMK2

Video přidal NoicyMK2

Překlad přidal NoicyMK2

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Human

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.