Playlisty Kecárna
Reklama

Mr. Inferno - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

There is a land in the middle east region
Ruled by black gold and a crazy religion
Ve středním východu oblasti je země
Ovládána černým zlatem a šíleným náboženstvím
There is a satan with certain charisma
He instigates thousands to play the Kamikaze game
The tyrant has the power of words
His bible is built on barbaric foundations
Laws from a forgotten century that live again
To die is a straight way to glory
Je tam Satan s určitým charisma
Podněcuje tisíce k hraní Kamikadze hry
Tyran má moc slov
Jeho bible je postavena na barbarských základech
Zákony ze zapomenutého staletí, které znovu žije
Zemřít je přímá cesta ke slávě
Black widows march proclaim their own slavery
And even children grow to fighters in war
David fights Goliath Uncle Big Satan
The banner of the holy war
Blood for blood
Life for life
Černé vdovy pochodují hlásat své vlastní otroctví
A i z dětí rostou bojovníci ve válce
David bojuje s Goliášem, velkým strýcem Satanem
Vlajky svaté války
Krev za krev
Život za život
Mr. Inferno he is responsible
Makes the blood boil in the veins of his land
Mr. Inferno he is responsible
Holding the lifes of his man in his hands
Pan Pekelný je zodpovědný
Za vření krve v žilách jeho země
Pan Pekelný je zodpovědný
Drží životy svých lidí v rukách
A hellish old man plans the overkill riot
He letz his land bleed till end in a war for his pride
It's his demonstration of might
The distinguised expression on face of the old man
His hiding ideas full of madness for a
Damned deadly game
Pekelný stařec plánuje přezbrojení povstání
Nechává svou zemi krvácet, až do konce ve válce za jeho hrdost
Je to jeho demonstrace moci
Význačný výraz na tváři starce
Jeho skryté idee plné šílenství v
Zatracenou smrtelnou hru
We won't retain to fight it back
Save the ballance land he rules
We'll hold the power on the border
They've sworn the oath
And die on his order
Nebudeme o to bojovat
Chránit rovnováhu země, který vládne
Budeme držet moc na hranici
Přísahali
A umřou v jeho řádu
Mr. Inferno he is responsible
Makes the blood boil in the veins of his land
Mr. Inferno he is responsible
Holding the lifes of his man in his hands
Pan Pekelný je zodpovědný
Za vření krve v žilách jeho země
Pan Pekelný je zodpovědný
Drží životy svých lidí v rukách
So it's destroyed the work of a century
The iron towers melt down in the fire of hate
No survivor in a war out of gain
Pain or glory described in the book of all fates
Takže to zničilo práci staletí
Železné věže se roztály v ohni nenávisti
Žádný přeživší ve válce pro zisk
Bolest nebo sláva popsané v knize všech osudů
Mr. Inferno he is responsible
Makes the blood boil in the veins of his land
Mr. Inferno he is responsible
Holding the lives of his man in his hands
Pan Pekelný je zodpovědný
Za vření krve v žilách jeho země
Pan Pekelný je zodpovědný
Drží životy svých lidí v rukách
He is responsible On je zodpovědný

Text přidala Raduwa

Text opravil DevilDan

Video přidala Richenza

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

To Dust You Will Decay

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.