Playlisty Kecárna
Reklama

Never Be Forgotten - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

All of these words on paper
All of these thoughts in my head
Deals I’ve made with the maker
The need that sleeps in my bed
Všechna tato slova na papíře
Všechny z těchto myšlenek v mé hlavě
Nabídky Udělal jsem s výrobcem
Potřeba, která spí v mé posteli
All of these stones in my pocket
Daydreams I’ve left on the shore
The jagged half of a locket
I lay it all at your door
Všechny tyto kameny v kapse
Daydreams Nechal jsem na břehu
Zubaté polovina medailonku
Ležel jsem to všechno na dveře
I bring it to you
There’s magic in all that you do
I bring you the scraps that make up my soul
You make me whole
I’m gold
I bring it to you
Přináším vám to
K dispozici je magie ve všem, co děláte
Přináším vám zbytky, které tvoří mou duši
Můžete mi celý
Jsem zlato
Přináším vám to
Songs I’ve shouted to heaven
Secrets I’ve kept in a box
Trust never given
Keys that don’t fit any locks
Písně jsem vykřikl na nebesa
Tajemství jsem uchovávány v krabici
Důvěra nikdy uveden
Klíče, které se nevejdou všechny zámky
I bring it to you
There’s magic in all that you do
I bring you the scraps that make up my soul
You make me whole
I’m gold
I bring it to you
Přináším vám to
K dispozici je magie ve všem, co děláte
Přináším vám zbytky, které tvoří mou duši
Můžete mi celý
Jsem zlato
Přináším vám to
But more than anything
I bring you love, I bring you love
Ale více než cokoli jiného
Přináším vám lásku, uvedu máte rádi
I bring it to you
There’s magic in all that you do
I bring you the scraps that make up my soul
You make me whole
I’m gold
I bring it to you
Přináším vám to
K dispozici je magie ve všem, co děláte
Přináším vám zbytky, které tvoří mou duši
Můžete mi celý
Jsem zlato
Přináším vám to
I bring it to you
There’s magic in all that you do
I bring you the scraps that make up my soul
You make me whole
I’m gold
I bring it to you
Přináším vám to
K dispozici je magie ve všem, co děláte
Přináším vám zbytky, které tvoří mou duši
Můžete mi celý
Jsem zlato
Přináším vám to

Text přidala Carolina1992

Video přidal Califax

Překlad přidala den3dom

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Now

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.