Playlisty Akce
Reklama

Cody's Theme - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

When I was a kid
My whole reality split
I was living a lie
I was a killing machine
I was a war lord
When I closed my eyes
Když jsem byl dítě
Má realita se rozštěpila
Žil jsem lež
Byl jsem vražedný stroj
Byl jsem vojevůdce
Když jsem zavřel oči
I had to talk to the teacher
She talked to my mom
We had a real long talk
I had to talk to the teacher
She talked to my mom
They made the visions stop
Musel jsem mluvit s učitelkou
Promluvila si s moji matkou
Měli jsme fakt dlouhý rozhovor
Musel jsem mluvit s učitelkou
Promluvila si s moji matkou
Zastavily ty vize
When I was a kid
I was a total dick
To inanimate objects
The world beat the hell from me
I took it out on a tree
Great Illustrated Classics
Když jsem byl dítě
Choval jsem se jak totální čurák
K neživým věcem
Svět mě seřezal
Vybil jsem si to na stromě
Ilustrované klasiky
I took it out on a fig tree
Out on the lawn
I took it out in the backyard (backyard!)
And behind Rite Aid
I took it out on the crates
And on the shopping carts
Vybil jsem si to na fíkovníku
Venku na zahradě
Vybil jsem si to venku na dvorku
A za Rite Aid
Jsem se vybil na krabicích
A na nákupních košících
We were on another plane
I was the king of pain
In unspeakable cruelty
I set the mommy on fire
I set the baby on fire
Not even Jesus could stop me
Byli jsme na jiné rovině
Byl jsem králem bolesti
V nepopsatelné krutosti
Zapálil jsem maminku
Zapálil jsem mimino
Ani Ježíš by mě nezastavil
I had to talk to the teacher
She talked to my mom
We had a real long talk
I had to talk to the teacher
She talked to my mom
They made the visions stop
Musel jsem mluvit s učitelkou
Promluvila si s moji matkou
Měli jsme fakt dlouhý rozhovor
Musel jsem mluvit s učitelkou
Promluvila si s moji matkou
Zastavily ty vize
I had to talk to the teacher
She talked to my mom
We had a real long talk
I had to talk to the teacher
She talked to my mom
They made the visions stop
Stop, stop
Musel jsem mluvit s učitelkou
Promluvila si s moji matkou
Měli jsme fakt dlouhý rozhovor
Musel jsem mluvit s učitelkou
Promluvila si s moji matkou
Zastavily ty vize

Text přidal Alcalan

Video přidal Alcalan

Překlad přidal Alcalan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Bible 2

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.