Playlisty Akce
Reklama

Wings of Steel - text, překlad

playlist Playlist
I face the demons in my mind
As we fly on through the night
And whisper a prayer for my last day
Beneath the moon and dim starlight
Full speed ahead as we draw closer
I feel my pulse begin to race
For God and country I will kill and die
The enemy's life I will take
Čelím démonům ve své mysli
Když letíme skrz noc
A šeptáme modlitbu za můj poslední den
Pod měsícem a slabým světlem hvězd
Plnou rychlostí vpřed, když se přibližujeme
Cítím jak můj plus začíná běhat
Za Boha a zemi, zabiju a zemřu
Vezmu život nepřítele
In the calm before the storm
We sit in silence, each man on his own
V klidu bouře
Sedíme v tichu, každý muž o samotě
I close my eyes and I see my destiny
Is it agony and pain?
I hear my thoughts over the engines
On our way to victory!
Zavírám své oči a vidím svůj osud
Je to agónie a bolest?
Slyším své myšlenky nad motory
Na naší cestě k vítězství!
In the calm before the storm
All is quiet in the skies
As we reach our destination
All guns ablaze, we join the fight
V klidu před bouří
Vše je na obloze tiché
Když dosáhneme našeho cíle
Všechny zbraně září, přidáme se k boji
Wings of steel, on the attack
Death is flying through the air
Wings of steel, fire from above
Screaming out a final prayer
Křídla z oceli, na útoku
Smrt letí skrz vzduch
Křídla z oceli, oheň shůry
Křičící poslední modlitbu
Man-made lightning, it rips the night
War birds of prey, in lethal flight
Lidmi stvořený blesk, rozervává noc
Váleční draví ptáci, ve smrtícím letu
As the bombs scar the earth below
Wounded planes drop from the sky
A driving rain of flesh and bone
I set the sights for one last try
Target destroyed, we turn to leave
As our wings get blown away
The enemy's guns have hit their mark
Our sacrifice won't be in vain
Když bomby jizví zemi dole
Zraněná letadla padají z nebe
Řízený déšť masa a kostí
Naposledy zamířím
Cíl zničen, otáčíme se ať odejdeme
Když jsou naše křídla odváta
Zbraně nepřítele zasáhly svůj cíl
Naše oběť nebude zbytečná
In the chaos we are lost
Victory is won but at what cost?
V chaosu jsme ztraceni
Vítězství je vyhráno, ale za jakou cenu?

Text přidal paja65

Videa přidali paja65, roman59

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

When Empires Fall

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.