Playlisty Kecárna
Reklama

The Last Survivor - text, překlad

playlist Playlist
A shadowed figure fades into view
The only living thing that’s left here alive
A ghostly form across this wasted land
Can this be the last survivor?
Postava ve stínech mizí z dohledu
Jediná živoucí věc, která tady zůstala žít
Strašidelná podoba přes pustinu
Může toto být poslední přeživší?
He pulls himself up to rest on the ridge
His eyes deceive him, how can this be real?
So much gone and lost, the earth forever changed
Nothing left for me now but anguish and pain
Vytáhne se, aby si odpočinul na hřebeni
Jeho oči jej podvádějí, jak může tohle být skutečné?
Tak mnoho pryč a ztraceno, země navždy změněna
Teď pro mě nezůstalo nic než utrpení a bolest
Sun shrouded in dust
And the Shadows seem alive
Are humans gone now?
Just a fading memory?
Slunce zahalené v prachu
A Stíny se zdají živými
Jsou teď lidé pryč?
Jenom mizející vzpomínka?
He makes his way across the devastation
He finds a weapon never before seen by man
Hungry and tired, eyes burn in the sun
As he pulls it from the earth, it flashes and he’s gone
Prochází svou cestu skrze zpustošení
Nachází zbraň nikdy dříve neviděnou člověkem
Hladový a unavený, oči hoří na slunci
Když ji vytáhne ze země, zableskne se a je pryč

Text přidal Geralt

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Wings of the Fallen

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.