Playlisty Akce
Reklama

Shadows of War - text, překlad

playlist Playlist
Blackened lands laid waste before us
Alien sky absorbs the light
Another world is drawn into conflict
Opposing forces that are destined to fight
Zčernalé země leží pusté před námi
Cizí obloha absorbuje světlo
Další svět je vtažen do konflitku
Oponující síly, které jsou odsouzené bojovat
Celestial angel of death before us
Silently waits for the fatal embrace
Thirsty for blood of monsters and men
Openly spilled in this desolate place
Nebeští andělé smrti před námi
Tiše čekají na konečné objetí
Žízní po krvi monster a lidí
Otevřeně prolité v tomto pustém místě
War follows war
It shadows us from world to world
Always the same
Just different ground to fight upon
Válka následuje válku
Sleduje nás ze světa na svět
Vždy stejné
Jenom jiná země kde bojujeme
Is this the future of man before us?
We find an end with salvation deprived
So far from home but nothing's changed
After all that we have survived
War follows war
It shadows us from world to world
Always the same
Just different ground to fight upon
Must we go on in the shadows of war?
Will we be lost in the shadows of war?
Je toto budoucnost lidí před námi?
Najdeme konec se zbavenou spásou
Tak daleko od domova, ale nic se nezměnilo
Po všem co jsme přežili
Válka následuje válku
Sleduje nás ze světa na svět
Vždy stejné
Jenom jiná země kde bojujeme
Musíme jít dál ve stínech války?
Ztratíme se ve stínech války?

Text přidal roman59

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Other World

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.