Playlisty Akce
Reklama

Prophecy Revealed - text, překlad

playlist Playlist
Fear infecting as it spreads
To overwhelm the soul
The final days, are they drawing near?
Has the prophecy been told?
Strach infikující když se šíří
Aby zaplavil duši
Poslední dny, přibližují se?
Bylo proroctví vyřčeno?
Catastrophe, degradation, the decline and fall Katastrofa, úpadek, rozpad a pád
Dreams of a hunted race
Scattered through the ages
Imprisoned by invaders in their lands
Destined for sacrifice
Sny lovené zvěře
Rozptýlené skrz věky
Uvězněné útočníky v jejich zemích
Odsouzeni k obětování
Catastrophe, degradation, the decline and fall
Seeds of destruction contained within
Soon the end of all
Katastrofa, úpadek, rozpad a pád
Semena destrukce obsažená uvnitř
Brzy konec všeho
Cancel the sky, scratch out the earth and end your world
Enslave your own kind, spread famine and disease
The sacred time is here
Zrušit nebe, vyškrábat zemi a ukončit tvůj svět
Zotročit svůj vlastní druh, rozšířit hladomor a chorobu
Posvátný čas je tady
Pain, but all is not lost
Some make their escape
Their future's end closes on the shore
It's the prophecy revealed
Bolest, ale ne vše je ztracené
Někteří uniknou
Jejich budoucí konec se uzavírá na břehu
Je to odhalené proroctví

Text přidal paja65

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

When Empires Fall

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.