Playlisty Akce
Reklama

Empire of Man - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Into the black
The end of our line
We're defeated again
But for the last time
No more will we run
We fight if even to extinction
A destination set for earth
Is it our final flight?
Do černé
Konec naší linie
Znovu jsme poraženi
Ale naposledy
Už více nepoběžíme
Budeme bojovat i do vyhlazení
Destinace nastavena k zemi
Je to náš poslední let?
No place for man among the stars
No solace in the cold of space
Žádné místo pro lidi mezi hvězdami
Žádná útěcha v chladu vesmíru
One ship descends
Alone against so many
We launch our attack
From out of the sun
Intense human fury
Destroys their defenses
We target in their cities
And launch our last offense
Jedna loď sestupuje
Sama proti takovému množství
Začínáme náš útok
Od slunce
Intenzivní lidská zuřivost
Ničící jejich obranu
Zaměřujeme v jejich městech
A začínáme náš poslední útok
No place for them on our world
No mercy from humanity
Žádné místo pro lidi mezi hvězdami
Žádná útěcha v chladu vesmíru
We return to where it ends
And no longer roam
Our blood or theirs will spill
On the fields of home
To the ends of the earth
On our native land
To take back what is ours
The Empire of Man
Vracíme se kde to končí
A žádné toulání se
Naše nebo jejich krev bude prolita
Na polích domova
Ke koncům země
Na naší rodné zemi
Vzít si zpět co je naše
Říše Lidí
So many sacrificed
To win back our land
They died for our existence
And the Empire of Man
Tak mnoho obětováno
Ať vyhrajeme zpět naši zemi
Zemřeli za naši existenci
A Říši Lidí
They're caught unaware
A sleeping giant falls
Too self-assured to know
To be prepared
We use their own weapons against them
An ancient race it burns
We inherit the ash
For the Empire of Man
Jsou chyceni nevědomí
Spící obr padá
Příliš sebejistí aby věděli
Aby byli připraveni
Použijeme jejich vlastní zbraně proti nim
Dávná rasy shoří
Zdědíme popel
Pro Říši Lidí

Text přidal roman59

Video přidal roman59

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Other World

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.