Playlisty Akce
Reklama

Embrace the Horror - text, překlad

playlist Playlist
Entombed within these cold walls of steel
We're floating into the abyss
No hope is found in this alloy and glass
Our sanity it starts to fray
Uvězněn uvnitřř těchto studených zdí oceli
Plujeme do propasti
Žádná naděje není nalezena v této slitině a skle
Naše příčetnost začíná vřít
The cruel irony of space
To so many with none
The dark nature of fate
To have lost and think you’ve won
Krutá ironie vesmíru
Tak hodně s ničím
Temná povaha osudu
Prohrát a myslet si, že jsi vyhrál
Embrace the horror
Of a vastness of nothing
Quantum mechanics for the blind
Embrace the horror
In a mass loss of reason
A deafening silence in your mind
Přijmi hrůzu
Rozlehlosti ničeho
Kvantová mechanika pro slepé
Přijmi hrůzu
V masové ztrátě rozumu
Ohlušující ticho ve tvé mysli
A nightmare within
And a cold death without
Will our journey ever end?
The solitude of many
Unwillingly shared
Can only lead to our madness
Vnitřní noční můra
A studená smrt venku
Skončí někdy naše noční můra?
Osamělost mnohých
Neochotně sdílena
Může pouze vést k našemu šílenstí

An ark of hope to asylum for the damned
Are we headed for nowhere?
Better to have died with our sky overhead
And the earth beneath our feet

Archa naděje k azylu zatracených
Míříme nikam?
Lepší zemřít s našim nebem nad hlavou
A zemí pod našima nohama

Text přidal roman59

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Other World

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.