Playlisty Akce
Reklama

Dark Before the Dawn - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Straight on till morning
But the daylight never comes
Outside an endless void
Radiation and cosmic dust
Through the gulf of space
Towards some distant star
Far beyond our earth’s sky
Human kind will live or die
Pořád dál, až do rána
Ale světlo dne nikdy nepřijde
Venku je nekonečná prázdnota
Radiace a kosmický prach
Skrz propast vesmíru
Směrem k nějaké vzdálené hvězdě
Předaleko od oblohy naší země
Lidský druh bude žít nebo zemře
Dark side of heaven
Or the spiral arm of hell
Madness dwells in the deep
Screams in silence heard by none
Infinity it calls
As remorseless stars watch
The last life on earth
Make one last try for rebirth
Temná strana nebe
Nebo spirálové rameno pekla
Šílenství přebývá v hlubině
Výkřiky v tichu slyšené nikým
Nekonečno volá
Když nemilosrdné hvězdy sledují
Poslední život na zemi
Udělej poslední pokus o znovuzrození
A distant point of ancient light
Past dead and drifting suns
Godspeed on seas of fate
Longing for the end
Shrouded in eternal night
Ahead lies our destiny
A promised land we all await
In the dark before the dawn
Vzdálený bod dávného světla
Vedle mrtvých a potuljících se sluncí
Hodně štěstí na mořích osudu
Prahnoucí po konci
Zahalený ve věčné noci
Před námi leží náš osud
Země zaslíbená, všichni čekáme
Ve tmě před úsvitem
A masterpiece of science
Built to ferry our souls
Faster than the speed of light
Is it beyond our reach?
These uncharted worlds
Our race on a desperate flight
Mistrovské dílo vědy
Postavené převážet naše duše
Rychlejší než rychlost světla
Je to mimo náš dosah?
Tyto nezmapované světy
Naše rasa v zoufalém letu

Text přidal roman59

Video přidal roman59

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Other World

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.