Playlisty Kecárna
Reklama

Feel Good Drag (Acoustic) - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

"I'm here for you" she said
And we can stay for a while,
My boyfriend's gone,
We can just pretend.
Lips that need no introduction
Now who's the greater sin,
Your drab eyes seem to invite
(Tell me darling) Where do we begin.
,,Jsem tu pro tebe" řekla
a můžeme chvíli zůstat,
můj přítel je pryč,
můžeme jen předstírat.
Rty, které nepotřebují žádný úvod
Kdo je teď větší hřích?
Tvé monotónní oči vypadají, že mě zvou
(řekni mi, zlato) kde začneme?
Was this over before
Before it ever began
Your kiss
Your calls
Your crutch
Like the devil's got your hand
This was over before
Before it ever began
Your lips
Your lies
Your lust
Like the devil's in your hands
Skončilo to ještě předtím
než to vůbec začalo?
Tvůj polibek
Tvé volání
Tvá opora
Jako když ďáblové dostanou tvé ruce
Tohle skončilo ještě předtím,
než to vůbec začalo
Tvé rty
Tvé lži
Tvůj chtíč
Jako ďáblové ve tvých rukou
Everyone in this town
Is seeing somebody else
Everybody's tired of someone
Our eyes wander for help
Prayers that need no answer now
'Cause I'm tired of who I am
You were my greatest mistake
I fell in love with your sin
Your littlest sin
Každý v tomhle městě
vidí někoho jiného
Každý je někým unavený
naše oči bloudí po pomoci
Motlitby, které už nepotřebují odpověď
Jsem unavený tím, kým jsem
Byla jsi mou největší chybou
Zamiloval jsem se do tvého hříchu
Tvého nejmenšího hříchu
Was this over before
Before it ever began
Your kiss
Your calls
Your crutch
Like the devil's got your hand
This was over before
Before it ever began
Your lips
Your lies
Your lust
Like the devil's in your hands

Skončilo to ještě předtím
než to vůbec začalo?
Tvůj polibek
Tvé volání
Tvá opora
Jako když ďáblové dostanou tvé ruce
Tohle skončilo ještě předtím,
než to vůbec začalo
Tvé rty
Tvé lži
Tvůj chtíč
Jako ďáblové ve tvých rukou
Failure is your disease
You want my outline drawn
You were my greatest failure
Discourse your saving song
Selhání je tvá choroba
Chceš siluetu mého vyčerpání
Jsi moje největší selhání
Projev tvé zachraňující písně
Was this over before
Before it ever began
Your kiss
Your calls
Your crutch
Like the devil's got your hand
This was over before
Before it ever began
Your lips
Your lies
Your lust
Like the devil's in your hands
Skončilo to ještě předtím
než to vůbec začalo?
Tvůj polibek
Tvé volání
Tvá opora
Jako když ďáblové dostanou tvé ruce
Tohle skončilo ještě předtím,
než to vůbec začalo
Tvé rty
Tvé lži
Tvůj chtíč
Jako ďáblové ve tvých rukou
Was this over before
Before it ever began
Your kiss
Your calls
Your crutch
Like the devil's got your hand
This was over before
Before it ever began
Your lips
Your lies
Your lust
Like the devil's in your hands
Skončilo to ještě předtím
než to vůbec začalo?
Tvůj polibek
Tvé volání
Tvá opora
Jako když ďáblové dostanou tvé ruce
Tohle skončilo ještě předtím,
než to vůbec začalo
Tvé rty
Tvé lži
Tvůj chtíč
Jako ďáblové ve tvých rukou

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal LimeCZ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

New Surrender (Deluxe Edition)

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.